Lawyers for Lawyers supports

lawyers at risk around the world

Steun ons!

Lawyers for Lawyers

Advocaten moeten hun beroep onafhankelijk kunnen uitoefenen. Altijd en overal. Ook als dat tegen het zere been is van autoriteiten, instanties of politieke organisaties. De praktijk is vaak schrikbarend anders. Lawyers for Lawyers komt op voor advocaten die worden bedreigd en tegengewerkt in hun beroepsuitoefening. In 2017 voerde Lawyers for Lawyers actie voor tenminste 144 advocaten in 23 landen.
144
Advocaten waarvoor wij actie voerden
23
Landen waar wij actief waren
50
Advocaten en vrijwilligers zetten zich in

Laatste nieuws

Interviews met advocaten

Speciale consultatieve status

Lawyers for Lawyers heeft een speciale consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (VN), de zogeheten ECOSOC status. Dit geeft ons het recht actief deel te nemen aan sessies van belangrijke VN-organen zoals de VN-Mensenrechtenraad en het VN-Mensenrechtencomité.

Lees meer

Voor deze advocaten zetten wij ons in