Lawyers for Lawyers komt op voor

bedreigde advocaten

Steun ons

Lawyers for Lawyers

Advocaten moeten hun beroep onafhankelijk kunnen uitoefenen. Altijd en overal. Ook als dat tegen het zere been is van autoriteiten, instanties of politieke organisaties. De praktijk is vaak schrikbarend anders. Lawyers for Lawyers komt op voor advocaten die worden bedreigd en tegengewerkt in hun beroepsuitoefening. In 2017 voerde Lawyers for Lawyers actie voor tenminste 142 advocaten in 27 landen.
142
Advocaten waarvoor wij actie voerden
27
Landen waar wij actief waren
50
Advocaten en vrijwilligers zetten zich in

Speciale consultatieve status

Lawyers for Lawyers heeft een speciale consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (VN), de zogeheten ECOSOC status. Dit geeft ons het recht actief deel te nemen aan sessies van belangrijke VN-organen zoals de VN-Mensenrechtenraad en het VN-Mensenrechtencomité.

Lees meer

Laatste nieuws

Voor deze advocaten zetten wij ons in