Abdelrahman Gasim

Abdelrahman Gasim

Sudan

Abdelrahman Gasim, advocaat uit Soedan, is al langere tijd het slachtoffer van zeer vergaande intimidatie door de Soedanese autoriteiten, in verband met zijn beroepsactiviteiten als advocaat.

Gasim stond vele slachtoffers van mensenrechtenschendingen bij. Hij werd bedreigd en gesommeerd door de National Intelligence and Security Services (NISS) te stoppen met het verdedigen van mensenrechten, omdat hij “er anders spijt van zou krijgen”. Meerdere malen werd hij gebeld door onbekende nummers en stonden er auto’s voor zijn huis met NISS agenten die hem in de gaten hielden. Hoewel Gasim de bedreigingen aankaartte bij het Openbaar Ministerie, werd er door de officier van jusititie geen actie ondernomen om hem te beschermen. Ondanks deze bedreigingen bleef Gasim zijn werk voortzetten, wat vergaande gevolgen voor hemzelf had.

Op 30 oktober 2010 werd Gasim door de Soedanese veiligheidsdiensten opgepakt en zo hevig gemarteld dat hij het bewustzijn verloor. De eerste 3 maanden na zijn arrestatie werd Gasim in incommunicado-detentie gehouden, zonder toegang tot een advocaat of contact met zijn familie. Hij verbleef in de gevangenis tot zijn zaak in januari 2011 voorkwam. Onder grote internationale druk van onder andere de VN en verschillende ambassades (waaronder de Nederlandse ambassade) en NGO’s werd hij vrijgesproken van de verdenking van het zijn van een ‘spion voor internationale organisaties’. Meteen na zijn vrijlating is Gasim gevlucht naar het buitenland, waar hij momenteel nog verblijft. Het is onmogelijk voor Gasim om terug te gaan naar Soedan daar hij daar nog altijd gevaar loopt. L4L zegde hem in juli 2012 financiële steun toe, om het mogelijk te maken voor hem zijn verblijf in het buitenland te verlengen.

 

 

Meer nieuws uit Sudan