Filiz Kalayci

Filiz Kalayci

Türkiye

Mensenrechtenadvocate Filiz Kalayci heeft zich als advocaat voornamelijk gericht op het verdedigen van mensenrechten. Ze was vijf jaar lang de directeur van de Contemporary Lawyers’ Association, bezocht in die hoedanigheid bijna elke gevangenis in Turkije om te luisteren naar de klachten van politieke gevangenen en te strijden voor gerechtigheid. Kalayci was ook één van de oprichters van de People’s Lawyers Union, zat in de Human Rights Association Ankara, en zat in de uitvoerende commissie van de Association for the Families of the Imprisoned.

Tijdens de 13 jaar dat Filiz Kalayci als advocaat in Turkije werkte is zij meerdere malen bedreigd, opgepakt en in het gevangen gezet. Op 12 mei 2009 werd zij samen met drie collega’s voor de eerste maal gearresteerd door de anti-terreur eenheid van de politie. Aanklachten waarop deze arrestatie gegrond zou zijn werden niet bekend gemaakt, maar de arrestatie vond plaats vlak nadat Kalayci en haar collega’s een officiële klacht hadden ingediend jegens deze zelfde eenheid van de politie voor het misbruiken van hun functie tegenover de gedetineerden.

Bij haar arrestatie werden vele van Kalayci’s vertrouwelijke stukken in beslag genomen en bleek dat ze al geruime tijd gevolgd en afgeluisterd werd. Na drie dagen te zijn vastgehouden, en na het weigeren van het beantwoorden van ruim 200 vragen (met een beroep op haar zwijgrecht) werd zij weer vrijgelaten. Op 27 mei 2009 werd zij echter weer gearresteerd. Kalayci en haar collega’s worden beschuldigd van het lidmaatschap van de terroristische organisatie PKK. Persverklaringen die zij aflegden dienden als bewijs, hun professionele werkzaamheden in het onderzoeken van claims van mishandeling in gevangenissen en telefoongesprekken met collega’s zouden organisatorische activiteiten van de PKK zijn. Vanwege deze verdenkingen hangt haar een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar boven het hoofd.

Na 8 maanden werd Kalayci vrijgelaten door de rechtbank, onder druk van vele nationale en internationale organisaties. Haar proces sleept echter voort; om de internationale druk hoog te houden heeft L4L twee van de zittingen infebruari en maart 2012 bijgewoond. Filiz Kalayci zelf verblijft momenteel in Oostenrijk bij haar familie.

 

Meer nieuws uit Türkiye