José Humberto Torres

José Humberto Torres

Colombia

José Humberto Torres is werkzaam als advocaat in Barranquilla, in het noorden van Colombia. Hij zet zich al meer dan 30 jaar voor de verdediging van slachtoffers van mensenrechtenschendingen, namens de stichting Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP). Torres heeft onder meer opgetreden in de rechtszaak tegen Jorge Noguera, voormalig directeur van de Colombiaanse Binnenlandse Veiligheidsdienst (DAS) wegens zijn betrokkenheid bij de moord op Alfredo Correa de Andreis. Daarnaast heeft hij meegewerkt in rechtszaken tegen verschillende leiders van het Colombiaanse leger wegens  mensenrechtenschendingen (buitengerechteljke executies door het leger). Daarnaast heeft Torres heeft onlangs een verzoek ingediend tot een gerechtelijk onderzoek naar verscheidene Congresleden en banden met paramilitaire groeperingen en vermeende medebetrokkenheid bij verschillende misdaden, waaronder de moord op een burgemeester in de regio Santo Tomas-Atlántico, in het noorden van Colombia.

Daarnaast is Torres een van de vertegenwoordigers van mensenrechtorganisaties in het overleg met de Colombiaanse regering, in het kader van de de zogenaamde ’Mesa Nacional de Garantías’, een overleg over beveiliging van mensenrechtenverdedigers, tussen mensenrechtenorganisaties, de Minister van Binnenlandse Zaken en andere instellingen van de Colombiaanse staat.

Torres is wegens zijn werk veelvuldig het slachtoffer geweest van bedreigingen en is twee maal tijdelijk gevlucht uit Colombia. Zo is Torres reeds in 2004 met de dood  bedreigd door een paramilitiare leider (Ignacio Fierro Florez) en werd hij in 2009 op een dodenlijst geplaatst door een paramilitaire groepering wegens zijn werk voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. De Interamerican Commission for Human Rights heeft in het verleden de Colombiaanse regering opgeroepen beschermende maatregelen te nemen. Het beveiligingsprogramma dat is ingesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken, is evenwel niet voldoende adequaat. In maart 2012 werd bekend dat verscheidene paramilitaire groeperingen een som losgeld ter hoogte van USD 120.000 hadden verzameld die zou moeten dienen als beloning voor het doden van Torrres. Deze bedreiging houdt verband met Torres’ activiteiten voor mensenrechtenactivisten en zijn recente verzoek tot het instellen van een onderzoek naar de vermeende banden van Congresleden met paramilitaire groeperingen.

Meer nieuws uit Colombia