Li Yuhan

Li Yuhan

China

Li Yuhan is een mensenrechtenadvocaat uit Beijing. Zij staat bekend als de “grote zus”, een verwijzing naar zowel haar leeftijd als haar medelevende houding. Li Yuhan vertegenwoordigde gevoelige zaken over vrijheid van geloof en toegang tot overheidsinformatie. Tijdens de 709 crackdown verdedigde zij mensenrechtenadvocaat Wang Yu. Li Yuhan lijdt aan een hartziekte waarvoor zij sinds 2015 meermaals in het ziekenhuis heeft gelegen.

Na de verdwijning van Li Yuhan op 9 oktober 2017 werd pas op 31 oktober 2017 door de politie aan de familie van Li Yuhan medegedeeld dat zij was gearresteerd wegens “picking quarrels and provoking trouble”. Li Yuhan werd in detentie geplaatst in Shenyang City, Liaoning Provincie. 

Pas op 10 november 2017 mochten de advocaten van Li Yuhan haar bezoeken in detentie en op 15 november 2017 ontving de familie van Li Yuhan een formele tenlastelegging: zij werd verdacht van “picking quarrels and provoking trouble”.

Op 28 februari 2017 informeerde de zoon van Li Yuhan de mensenrechtengemeenschap dat hij gehoord had dat zijn moeder een hongerstaking had ingezet. Hij had deze informatie ontvangen via de advocaat van een van de celgenoten van zijn moeder. 

Op 1 maart 2017 had de advocaat van Li Yuhan, Ma Wei, haar bezocht. Li Yuhan vertelde haar advocaat dat zij vanaf 24 februari 2017 al in hongerstaking was en zij protesteerde tegen haar langdurige detentie en de vertraagde aflevering van de benodigde medicijnen.

Het proces van Li Yuhan was gepland op 9 april 2019, maar werd uitgesteld. Volgens de rechter moest de zaak worden uitgesteld omdat de advocaat van Li Yuhan had gevraagd om getuigen te laten horen ter zitting. Volgens de advocaat had hij het verzoek om getuigengehoor al vorig jaar ingediend en dit wellicht als een excuus werd gebruikt om de zaak te vertragen.

Laatst bijgewerkt op 15 juli 2019

Meer nieuws uit China