Muhammad Mugraby

Muhammad Mugraby

Lebanon

Muhammad Mugraby is een vooraanstaand advocaat en mensenrechtenactivist in Beiroet. Door zijn mensenrechtenwerk, voornamelijk pro deo, dat hij met zijn internationale handelsrechtpraktijk combineert, kwam Mugraby sinds de beginjaren ‘90 steeds meer onder vuur te liggen van de Syrische bezettingsmacht, de Libanese autoriteiten en de Orde van Advocaten van Beirut.

In november 2008 werd Mugraby vrijgesproken van ‘minachting van functionarissen van de staat’. Mugraby werd van dit misdrijf beschuldigd omdat hij in 2003 een verklaring had afgelegd voor het Europees Parlement over ernstige misstanden binnen het Libanese justitiële apparaat. Eerder was Mugraby in 2004 ook vanwege diezelfde verklaring vervolgd, gearresteerd en gevangen gezet. Na een storm van internationale protesten en een bezoek van een grote Nederlandse advocatendelegatie werd hij door de militaire strafrechter vrijgesproken. Het is, ook in Libanon, niet toegestaan iemand tweemaal te vervolgen voor hetzelfde feit als hij de eerste keer onherroepelijk is vrijgesproken (het ne bis in idem principe).

Na zijn vrijspraak in 2008 brak echter een nieuwe periode van repressie aan, zodat hij in juli 2009 met steun van advocaten van L4L, een juridische procedure is begonnen tegen de EU bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Daarbij beroept hij zich op art. 2 van het Associatieverdrag tussen Libanon en de EU, de zogenaamde ‘mensenrechtenclausule’. Op deze manier probeert Mugraby de mensenrechtensituatie in Libanon te verbeteren, aldus zijn advocaten Jeroen Regouw en Leo Spigt.

Volgens het verzoekschrift hebben de instituties van de EU nagelaten om de instrumenten die zij tot hun beschikking hebben te gebruiken om Libanon ertoe te bewegen de mensenrechten te respecteren. Op deze manier hebben zij bijgedragen aan een ‘toename van de hoeveelheid en ernst van de mensenrechtenschendingen in Libanon, inclusief die tegen Mugraby.’