Rose Beatrix Cruz-Angeles

Rose Beatrix Cruz-Angeles

Philippines

Rose Beatrix Cruz-Angeles wordt gezien als één van de beste militair advocaten van de Filippijnen. Ze verdedigde een aantal zogenoemde rebellensoldaten tijdens het Macapagal-Arroyo bewind; sommigen van hen werden na haar inspanningen vrijgesproken. Vanwege haar verdediging van deze rebellen zijn er vele bedreigingen jegens haar geuit. Ze verdedigde onder meer Nicanor Faeldon, een junior officier die na een ontsnapping 2 jaar op de vlucht was, en pas in 2010 boven water kwam.

Op de Filippijnen is Angeles als vrouwelijke advocaat dubbel zo kwetsbaar als mannelijke advocaten. Voor het verrichten van haar (pro deo) juridische taken, heeft zij allerlei soorten van intimidatie moeten doorstaan.

In 2007 en 2008 werd Angeles vastgehouden en ondervraagd door leden van de Isapf (Intelligence Services of the Armed Forces of the Philippines), werd zij achtervolgd in de auto, werden verschillende van haar mobiele telefoons gestolen, werd haar email 30 tot 100 keer per maand gehackt en werd zij gefilmd en afgeluisterd. Angeles’ kantoor werd regelmatig bezocht door vermeende ‘intelligence agents’, ten minste één keer in de twee weken. Er werden geruchten verspreid dat Angeles seksuele relaties met haar cliënten zou hebben, iets dat haar werk aanzienlijk bemoeilijkte.

Na de ontsnapping van haar cliënt Nicanor Faeldon staat Angeles onder permanent toezicht. Op een zeker moment waren er 11 mensen die haar onder toezicht hielden. Volgens interne bronnen zouden een aantal inlichtingseenheden van het leger het op Angeles gemunt hebben, waardoor zij onder constante bewaking moet leven.

Meer nieuws uit Philippines