Shahzad Akbar

Shahzad Akbar

Pakistan

Mirza Shahzad Akbar is een advocaat uit Islamabad, Pakistan, waar hij momenteel burgerslachtoffers van het Amerikaanse drone-programma in de Federaal Bestuurde Stamgebieden (FBS) en hun nabestaanden bijstaat. Van 2004 tot 2008 werkte Shahzad als speciaal aanklager voor het National Accountability Bureau waar hij assisteerde in corruptiezaken tegen Pakistaanse ambtenaren. Daarna is hij zich als advocaat gaan beziggehouden met mensenrechtenzaken, terwijl hij in 2011 de mensenrechtenorganisatie Foundation for Fundamental Rights (FFR) in Islamabad oprichtte. Momenteel is hij als legal fellow verbonden aan Reprieve, een groep van instellingen die rechtsbijstand verlenen aan armen die van zware misdrijven worden verdacht of wie de doodstraf boven het hoofd hangt, en bewustmaking (http://www.reprieve.org/).

Drones zijn het handelsmerk geworden van de voortdurende war on terror van de VS. Ze vliegen vierentwintig uur per dag boven de FBS en terroriseren de bevolking. Aanvallen van drones in de FBS hebben naar schatting tussen de 2.541 en 3.533 mensen gedood, waaronder vele burgers en tenminste 168 kinderen.

Shahzad’s inspanningen voor slachtoffers van de drones begonnen drie jaar geleden na een toevallige ontmoeting met Karim Khan, die zowel zijn zoon als zijn broer was verloren bij een aanval op 21 december 2009. Al vele advocaten hadden geweigerd om zijn zaak op te pakken. Ondanks dat het een nieuw, complex en politiek rechtsgebied was besloot Shahzad de zaak te doen. Op 14 december 2010 deed hij namens Karim aangifte tegen het hoofd van de CIA in Pakistan, waarna deze zich gedwongen zag het land te verlaten. Sinds dat moment heeft Shahzad nog veel meer burgerslachtoffers geïdentificeerd en hun zaken onderzocht.

De chaos die momenteel heerst in Pakistan maakt de keuze van zijn cliënten om tot een oplossing door middel van het recht te komen – daarmee vergelding door middel van geweld afwijzend – nog belangrijker voor een stabiele toekomst voor Pakistan. Buiten Pakistan heeft het werk van Shahzad geleid tot een niet eerder vertoond proces bij de Engelse High Court of Justice tegen het mogelijk illegaal delen van inlichtingen door de Britse geheime dienst met de CIA.

In zijn inspanningen het geheime drones-programma onder de aandacht te brengen vindt Shahzad zowel nationaal als internationaal uitdagingen op zijn weg. Het doen van onderzoek naar aanvallen van drones in de FBS is gevaarlijk en moeilijk en het leger sluit de gebieden die zijn getroffen door een aanval vaak af. Buitenstaanders, zelfs Pakistani uit andere delen van het land, wordt de toegang geweigerd. Daarnaast is het feit dat er is ingebroken in het kantoor van Shahzad en zijn personeel in elkaar werd geslagen verontrustend. Verder hebben de inlichtingendiensten Shahzad meerdere keren meegedeeld dat er een onderzoek tegen hem loopt, al hebben ze nooit toegelicht wat daar precies de aanleiding voor is. Begin 2013 heeft de politie één van zijn onderzoekers enkele uren vastgehouden en ondervraagd over het werk dat deze voor Shahzad deed. Sinds de aangifte tegen het hoofd van de CIA in Islamabad in 2010 hebben de VS actief geprobeerd te voorkomen dat Shahzad buiten Pakistan zou kunnen spreken over het vraagstuk. Hij werd twee keer uitgenodigd om op internationale conferenties te spreken door gerenommeerde mensenrechtenorganisaties, maar de Amerikaanse overheid liet zijn visumaanvraag meer dan veertien maanden liggen. Shahzad miste de eerste bijeenkomst in het geheel en zijn visum voor de tweede conferentie werd pas enkele dagen voor aanvang toegewezen, nadat een campagne voor het toewijzen van zijn visum veel media-aandacht kreeg.

In 2013 eindigde Shahzad Akbar als tweede op de shortlist van de jury van de Lawyers for Lawyers Award.

Meer informatie

The Guardian

Reprieve

Interview op Salon (nieuwswebsite)

Meer nieuws uit Pakistan