Shu Xiangxin

Shu Xiangxin

China

Shu Xiangxin, een advocaat in de provincie Shandong die veel boeren heeft bijgestaan die geconfronteerd werden met onrechtmatige onteigening van hun grond is op 6 november 2012 gearresteerd door de Chinese politie. Shu wordt beschuldigd van uitbuiting en omkoping van de autoriteiten. De Public Security bureau in Jinan, Shandong heeft deze arrestatie van Shu bevestigd aan Sina Weibo, de Chinese versie van Twitter. De echtgenote van Shu, Liu Xiuqin, vertelt de media dat zijn man wordt vastgehouden omdat hij veel publicaties heeft geschreven op zijn blog over de onregelmatige deals die de lokale autoriteiten hebben gesloten.

Shu Xiangxin was de directeur van het advocatenkantoor Xuzhou Law Firm. Sinds begin 2011 stond hij boeren bij in Liaocheng City’s Guan County. De boeren vinden dat de overheid hen hebben gedwongen hun land te verkopen, waarna hun huizen werden vernietigd. De boeren hielden een protest door te knielen voor de lokale departementen. Twee boeren werden gearresteerd. De lokale politie vroeg hen de naam van hun advocaat te noemen die de brein is achter dit protest. Shu was vanaf dat moment het mikpunt van pesterijen van de lokale autoriteiten.

In mei 2011 werd zijn advocatenvergunning ingetrokken. Ook de vergunningen van de advocaten werkzaam bij zijn kantoor werden ingenomen en het kantoor werd gesloten door de Jinan City Bureau of Justice, een bestuursorgaan dat onder meer de taak heeft toezicht te houden op de advocatuur en de lokale gevangenissen beheert. Shu bleef echter op zijn blog aandacht vragen voor die situatie van de lokale boeren en de illegale landonteigeningen die de lokale autoriteiten verrichten. Shu schreef dat de lokale autoriteiten hem hebben willen omkomen. Zijn familie en zijn collega’s zijn mishandeld door mensen die beweren dat zij bij een lokale bende zitten. In juli 2011 werd hij kort gedetineerd wegens ‘omkoping van de overheid’. 24-uur later werd hij weer vrijgelaten. De vernietiging van de huizen van de boeren is in augustus 2011 afgerond.

Het Justice Bureau zegt in september 2012 dat zij rapporten van de lokale autoriteiten heeft ontvangen over Shu’s ‘illegale activiteiten’ en is daarop een onderzoek tegen hem gaan starten. Hoewel de politie op Weibo-post op 6 november 2012 heeft gemeld dat Shu is opgeroepen te verschijnen, wat op grond van de Chinese wet betekent dat hij voor maximaal 12 uur mag worden vastgehouden, is Shu vanaf dat moment vastgehouden. De Jinan Politie zegt dat zij ‘overvloedig bewijs’ hebben van de criminele activiteiten van Shu en dat zij binnen afzienbare tijd de resultaten van hun onderzoek zullen publiceren. De echtgenote van Shu heeft op haar Weibo-post om hulp gevraagd. De Jinan Lawyers Association heeft de detentie van Shu bevestigd en claimt dat zij in overleg zijn met de politie.

Meer nieuws uit China