Wang Yonghang

Wang Yonghang

China

Wang Yonghang is een mensenrechtenadvocaat in de Liaoning provincie die veelvuldig heeft opgetreden voor aanhangers van de in China verboden sekte Falun Gong. Sinds oktober 2009 wordt hij door de Chinese autoriteiten vastgehouden en zit hij een gevangenisstraf uit van 7 jaar.

In 2007 heeft Wang Yonghang zeven artikelen op the website The Epoch Times gepubliceerd, waaronder een open brief gericht aan de hoogste autoriteiten van China. In zijn open brief getiteld ‘Mistakes Made in the Past Demand that Amends be Made quickly today’, wees Wang erop dat de autoriteiten de wetgevende en de uitvoerende macht ten onrechte niet hebben gescheiden. De wet wordt onrechtmatig gebruikt om Falun Gong aanhangers te vervolgen. Als gevolg van deze acties werd hij – onder grote druk van de autoriteiten – door zijn kantoor ontslagen en werd zijn advocatenvergunning in beslag genomen.

Op 4 juli 2009 werd hij gearresteerd op verdenking van schending van artikel 300 van het Chinese Wetboek van Strafrecht. Dit artikel stelt het vormen van “religieuze sektes of geheime genootschappen of vreemde religieuze organisaties die bijgeloof gebruiken om de implementatie van de wetten en de bestuursrechtelijke regels en reguleringen van de staat te ondermijnen” strafbaar.

Op 16 oktober 2009 werd Wang Yonghang berecht tijdens een besloten zitting in afwezigheid van zijn advocaat en zijn familie. Zij waren niet van tevoren van de zitting op de hoogte gesteld. Op 27 november 2009 werd Wang Yonghang veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Het bewijs bestond onder andere uit door Yonghang gegeven interviews aan buitenlandse media, een open brief aan de Chinese premier en de president over de vervolging van Falun Gong beoefenaars en het op internet downloaden van artikelen met Falun Gong gerelateerde inhoud. Het Dalian Intermediate People’s Court wees op 4 februari 2012, na een hoorzitting van 15 minuten, het door Yonghang ingestelde hoger beroep af.

Naar verwachting zit Yonghang zeker tot juli 2016 vast. Het is de langste straf die een mensenrechtenadvocaat die Falun Gong aanhangers bijstond ooit heeft gekregen.

Sinds oktober 2010 wordt Wang Yonghang gevangen gehouden in de Shenyang no. 1 gevangenis in de Liaoning provincie.

Zijn gezondheid is sinds begin 2012 zeer achteruit gegaan. Yonghang lijdt aan tuberculose en heeft last van verlammingsverschijnselen. Ook menen waarnemers dat hij al sinds het begin van zijn detentie veelvuldig wordt mishandeld en is hij naar verluidt inmiddels zo verzwakt dat hij nauwelijks nog kan praten. De echtgenote van Yonghang, ms. Yu, mag haar man niet bezoeken. Zij heeft CHRD verteld dat de politie haar heeft gewaarschuwd om de gezondheid van Yonghang met niemand te bespreken. Ook wordt zij gevolgd en gecontroleerd zodra zij haar huis verlaat. De autoriteiten van Shenyang no. 1 gevangenis stellen dat het goed gaat met Yonghang.

Op 20 september 2012 heeft Chinese Human Rights Defenders (CHRD) een melding (submission) gemaakt bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHCR) met betrekking tot de situatie van de Chinese advocaat Wang Yonghang.

Nieuws over Wang Yonghang

16 februari 2015 Gevangen Wang Yonghang jarig, in zeer slechte gezondheid

Meer nieuws uit China