Wei Liangyue

Wei Liangyue

China

Wei Liangyue is een invloedrijke Chinese advocaat die hartstochtelijk vele rechtszaken deed ten gunste van allerlei slachtoffers van het Chinese regime, waaronder Falun Gong beoefenaars en mensen die op de ene of andere manier illegaal gevangen werden gehouden door de Chinese autoriteiten. Op 25 mei werd mr. Wei ontvoerd door de politie en sindsdien is hij niet meer gezien door zijn familie. Dit artikel geeft de details vrij over de onrechtvaardigheid en tegenslagen die Wei sinds 2008 heeft geleden in de handen van het Chinese regime, omdat hij is blijven strijden tegen hun onrechtvaardige daden.

Wei Liangyue valt onder de eerste generatie van advocaten in China. Sinds 1988 functioneert hij als advocaat en hij wordt beschouwd als een zeer invloedrijke figuur in China. Hij heeft gedurende vele jaren met veel passie minder bevoordeelde groepen in China verdedigd, waaronder slachtoffers van illegale hechtenis en rechtszaken die met Falun Gong beoefenaars te maken hadden. In mei 2012 werd Wei gearresteerd door de politie en sindsdien is hij niet meer gezien door zijn familieleden. Waar hij is en hoe zijn conditie nu is, is niet bekend.

Sinds 2008 hebben leden van de politie, juridische departementen en het ‘bureau 610’ herhaaldelijk Wei lastig gevallen om te stoppen met het verdedigen van Falun Gong beoefenaars (het bureau 610 is een machtig geheim departement dat opgezet is door Jiang Zemin, met het enige doel Falun Gong beoefenaars te vervolgen).

In 2009, tijdens de jaarlijkse inspectie van de advocatenvergunningen, heeft het provinciale Departement van Gerechtigheid van Heilongjiang – onder bevelen van het bureau 610 – gedreigd de vergunningen van de advocaten in het advocatenkantoor van Wei niet te vernieuwen als hij zijn positie als directeur niet zou afstaan. Wei had geen andere keuze dan af te treden als directeur.

Op 28 februari 2009 werden Wei en zijn vrouw Du Yongjing door politie gearresteerd omdat zij een vergadering bijwoonden van Falun Gong beoefenaars. Wei werd vastgehouden in een gevangeniscentrum van het district Nangang en zijn vrouw werd gevangen gezet in de vrouwengevangenis van de stad Harbin. Wei werd vastgehouden voor zogenaamd “bijeenbrengen van verdachten met het oog op het verstoren van de publieke orde”, en hij moest vervolgens anderhalf jaar naar een werkkamp voor “heropvoeding”. Onder grote internationale druk zijn Wei en zijn vrouw vrijgelaten.

Echter, op 25 mei 2012 werd Wei opnieuw gearresteerd door politieagenten van de Nationale Veiligheidsdienst van het district Nangang van de stad Harbin. Hij werd naar een heropvoedingskamp gestuurd voor zaken gerelateerd aan Falun Gong.

Wei vertelde Du niet waar het kamp zich bevond, dus zij riep de hulp in van drie advocaten om wanhopig naar haar man op zoek te gaan via verschillende overheidsdepartementen. De politie stuurde uiteindelijk 2 dagen later een bericht uit naar de familie van Wei waarin stond dat zij Wei hadden overgedragen aan het bureau 610 in het district Nangang.

De hechtenis van Wei is niet voorafgegaan door een gerechtelijke procedure. Op een moment heeft een ambtenaar van het “610 Bureau” Du bevestigd dat Wei in een heropvoedingskamp zat, maar dat hij haar geen verdere details mocht geven. Een ambtenaar heeft Du ook meegedeeld dat de terugkeer van haar echtgenoot af zou hangen van de mate van vooruitgang in zijn ‘heropvoedingsproces’.

Onder aanzienlijke publieke druk en door herhalende verzoeken van de familieleden van Wei, liet de politie uiteindelijk toe dat Wei op 5 juni 2012 zijn moeder mocht bellen. Na dit telefoongesprek is niets meer van Wei Liangyue vernomen.

Meer nieuws uit China