Xie Yang

Xie Yang

China

Xie Yang is een vooraanstaande mensenrechtenadvocaat uit de provincie Hunan. Hij heeft personen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de New Citizens’ Movement, de Chinese Democratiepartij, christenen en slachtoffers van landroof.

Tijdens de 709 crackdown werd Xie Yang opgepakt en gedetineerd. Hij werd aangeklaagd voor het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht en verstoring van het gerechtelijk proces.

Op 11 juli 2015 werd Xie Yang gedetineerd in Changsha, provincie Hunan. Xie Yang werd sindsdien incommunicado vastgehouden. Pas in augustus 2016 en januari 2017 had Xie Yang contact met zijn advocaten. Aan hen had hij medegedeeld dat hij werd gemarteld door agenten in het detentiecentrum van Changsha: daden van verbale intimidatie, bedreigingen, slaan door bewakers en andere gevangenen en dergelijke. Xie Yang had over deze martelingen een verklaring opgesteld welke door zijn advocaat werd verspreid. De verklaring trok de aandacht van internationale media en nationale regeringen.

Eind februari 2017 hebben regeringen van 11 landen een brief ondertekend en gestuurd naar de Chinese regering met het verzoek om snel onderzoek te doen naar de beschuldigingen van marteling tegen Xie Yang en andere gedetineerden van de 709 crackdown. De Chinese autoriteiten reageerden met een lastercampagne  tegen een andere gedetineerde advocaat, Jiang Tiangyong. Chinese media beweerde dat Jiang Tiangyong samenspande met de echtgenote van Xie Yang. Zij zouden de martelingclaims hebben gefabriceerd waana Jiang Tiangyong dit verhaal in een tv-interview bevestigde. De familie en collega’s van Jiang Tiangyong menen dat de uitspraken van Jiang Tianyong onder dwang zijn gedaan.

Op 8 mei 2017 werd Xie Yang op borgtocht vrijgelaten. Hij verbleef sinds zijn vrijlaten op een onbekende locatie onder politiebewaking. Op 13 juli 2017 mocht Xie Yang weer aan het werk bij het advocatenkantoor Weigang Law Firm.

Op 26 december 2017 pleitte Xie Yang zich schuldig aan het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht. Hij werd schuldig bevonden, maar kreeg geen straf opgelegd. Tijdens de zitting bedankte Xie Yang onder meer de leden van de rechtbank en de officieren van justitie. Hij vertelde ook dat zijn rechten tijdens detentie en de procedure waren beschermd. Hij beloofde in de toekomst als een goede burger aan de wet te houden en vertelde niet in hoger beroep te zullen gaan.

Laatst bijgewerkt op 15 juli 2019

Meer nieuws uit China