Proces tegen Intigam Aliyev
2 februari 2015

Proces tegen Intigam Aliyev

Azerbaijan

Op 23 januari 2015 diende Intigam Aliyev’s advocaat tijdens een voorbereidende zitting bij het Strafhof in Bakoe een verzoek in om de strafzaak tegen zijn cliënt te beëindigen. Het Hof heeft dit verzoek en alle andere verzoeken van de verdediging afgewezen. De zaak is uitgesteld tot en met 3 februari. Tijdens de bijeenkomst moest Aliyev in een kooi zitten, en werd het hem niet toegestaan bij zijn advocaten te zitten (foto).

Intigam Aliyev werd op 8 augustus 2014 gearresteerd op beschuldiging van belastingontduiking, illegale ondernemingen en misbruik van zijn officiële vermogen. Hij werd direct hierna in voorlopige hechtenis geplaatst. Aliyev ontkent alle aanklachten, en zegt dat deze politiek gemotiveerd zijn.

Zijn arrestatie lijkt gerelateerd te zijn aan zijn werk als advocaat. Als advocaat heeft Intigam Aliyev meer dan 200 zaken aangediend bij het Europees Hof van de Rechten  van de mens (EHRM) tegen Azerbeidzjan. Het EHRM onderzoekt momenteel ongeveer 40 van de door hem aangediende zaken.

Lawyers for Lawyers heeft samen met de Law Society of England and Wales de autoriteiten van Azerbeidzjan opgeroepen tot het onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten van Intigam Aliyev uit voorlopipge hechtenis, en het laten vallen van de aanklachten tegen hem.

Meer nieuws uit Azerbaijan