Schrapping van advocaat vanwege ‘schenden beroepsethiek’
13 augustus 2015

Schrapping van advocaat vanwege ‘schenden beroepsethiek’

Azerbaijan

Op 10 juli 2015 heeft Nizami rechtbank besloten Khalid Bagirov van het tableau te schrappen wegens vermeend ongepast gedrag van Bagirov in de rechtszaal. Lawyers for Lawyers heeft redenen om aan te nemen dat de schrapping verband houdt met zijn legitieme activiteiten als advocaat.

Bagirov’s advocatenlicentie werd op 10 december 2014 al voor onbepaalde tijd opgeschort. Het Presidium van de Orde van Advocaten diende toen ook een verzoek in bij de rechtbank om hem van het tableau te schrappen. De opschorting en het verzoek tot schrapping zouden te maken hebben met een klacht die het ‘Sheki Hof’ indiende bij de Orde. Khalid Bagirov zou de ‘beroepsethiek hebben geschonden’ toen hij vraagtekens plaatste bij de rechtmatigheid van een rechterlijke beslissing in de zaak tegen een van zijn cliënten, oppositieleider Ilgar Mammadov. Mammadov werd in 2013 in detentie geplaatst op verdenking van het ‘aanzetten tot een rel’.

In januari 2015 diende Bagirov, in connectie met de schorsing van zijn licentie, een klacht in bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM). Hij stelde dat de schorsing zijn recht op vrijheid van meningsuiting gewaarborgd in artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens heeft geschonden. Op 13 juli 2015 werd Bagirov geïnformeerd dat het EHRM zijn klacht zal beoordelen, ondanks het feit dat de nationale rechtsmiddelen nog niet zijn uitgeput.

Lawyers for Lawyers riep de autoriteiten van Azerbeidzjan op de beslissing Khalid Bagirov van het tableau te schrappen onmiddellijk te herzien.

Meer nieuws uit Azerbaijan