Bevindingen van de commissie rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s
15 maart 2021

Bevindingen van de commissie rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s

De commissie rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s heeft op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) de verkiezingsprogramma’s doorgelicht en heeft de voorstellen van de partijen getoetst aan de drie minimumnormen waaraan de rechtsstaat moet voldoen: een voorspelbare en regelgeleide overheid, eerbiediging van fundamentele rechten en vrijheden, effectieve toegang tot een onafhankelijke rechter. Irma van den Berg, voorzitter van Lawyers for Lawyers, is onderdeel van de commissie rechtsstatelijkheid verkiezingsprogramma’s.

Rechtsbijstand
Een aantal van de onderzochte partijen pleit voor investeringen in en verbeteringen aan het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit is een goede ontwikkeling, aangezien de toegankelijke en snelle rechtspraak voor burgers een van de pijlers van de rechtsstaat is. Er zijn echter ook partijen die pleiten voor het beperken van de rechtsbijstand, voor asielzoekers of in gevallen van verdenkingen van terrorisme.

Gele en rode kwalificaties
De commissie heeft gele en rode kwalificaties uitgedeeld voor de concrete manier waarop een partij onze democratische rechtsstaat vorm wil geven of wil bewaken. Sommige plannen schieten door in hun goede bedoelingen en ze vormen daardoor een risico voor de rechtsstaat of zijn in strijd met de fundamentele regels waarmee de rechtsstaat wordt begrensd.

Staatkundige hervorming vormt een terugkerend thema
De centrale betekenis van de Grondwet in onze democratische rechtsstaat, de noodzaak van modernisering van de Grondwet en een herijking van de daarin op te nemen grondrechten zijn thema’s die in bijna alle verkiezingsprogramma’s te vinden zijn. Alle partijen worstelen met de vraag hoe onze democratie staatkundig moet worden (her)ingericht om te voldoen aan de eisen van deze turbulente tijd. Duidelijk is dat deze vraag de rechtsstatelijke opgave van de komende vier jaar is. Dit is volgens de commissie goed nieuws voor de rechtsstaat, aangezien deze discussie ons allemaal raakt.

Voor meer informatie en om het rapport te downloaden ga naar: https://www.advocatenorde.nl/nieuws/rechtsstaat-scoort-goed-in-partijprogrammas

Meer nieuws

29 november 2022

Joint statement calling for the release of Li Yuhan

China

On the International Women Human Rights Defenders Day, Lawyers for Lawyers joined by a large group of organisations is calling for the release of Chinese human rights lawyer Li Yuhan. The full statement can be found here. The 29 Principles,

Lees verder
24 november 2022

Joint statement on behalf of various international bar associations and lawyers’ organisations on the deteriorating human rights situation in the Islamic Republic of Iran

Iran

The International Bar Association’s Human Rights Institute, the International Observatory for Lawyers in Danger, the Union Internationale des Avocats, Lawyers Rights Watch Canada, ASF Suisse, and Lawyers for Lawyers call on the Islamic Republic of Iran and its agencies to

Lees verder
23 november 2022

Seminar – Day of the Endangered Lawyer (Afghanistan)

Afghanistan

The Law Society of England and Wales and Lawyers for Lawyers are organising an online seminar for the Day of the Endangered Lawyer 2023, focusing on Afghanistan.The seminar will take place from 16:00 – 17.30 (CET) on the 19th of

Lees verder
21 november 2022

Concluding observations UN Human Rights Committee on the Philippines

Philippines

On 10 and 11 October 2022, the UN Human Rights Committee reviewed the Philippines’ compliance with its international human rights obligations. On 3 November 2022, the Committee issued the concluding observations of this review. In the concluding observations the Committee

Lees verder