Bevindingen van de commissie rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s
15 maart 2021

Bevindingen van de commissie rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s

De commissie rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s heeft op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) de verkiezingsprogramma’s doorgelicht en heeft de voorstellen van de partijen getoetst aan de drie minimumnormen waaraan de rechtsstaat moet voldoen: een voorspelbare en regelgeleide overheid, eerbiediging van fundamentele rechten en vrijheden, effectieve toegang tot een onafhankelijke rechter. Irma van den Berg, voorzitter van Lawyers for Lawyers, is onderdeel van de commissie rechtsstatelijkheid verkiezingsprogramma’s.

Rechtsbijstand
Een aantal van de onderzochte partijen pleit voor investeringen in en verbeteringen aan het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit is een goede ontwikkeling, aangezien de toegankelijke en snelle rechtspraak voor burgers een van de pijlers van de rechtsstaat is. Er zijn echter ook partijen die pleiten voor het beperken van de rechtsbijstand, voor asielzoekers of in gevallen van verdenkingen van terrorisme.

Gele en rode kwalificaties
De commissie heeft gele en rode kwalificaties uitgedeeld voor de concrete manier waarop een partij onze democratische rechtsstaat vorm wil geven of wil bewaken. Sommige plannen schieten door in hun goede bedoelingen en ze vormen daardoor een risico voor de rechtsstaat of zijn in strijd met de fundamentele regels waarmee de rechtsstaat wordt begrensd.

Staatkundige hervorming vormt een terugkerend thema
De centrale betekenis van de Grondwet in onze democratische rechtsstaat, de noodzaak van modernisering van de Grondwet en een herijking van de daarin op te nemen grondrechten zijn thema’s die in bijna alle verkiezingsprogramma’s te vinden zijn. Alle partijen worstelen met de vraag hoe onze democratie staatkundig moet worden (her)ingericht om te voldoen aan de eisen van deze turbulente tijd. Duidelijk is dat deze vraag de rechtsstatelijke opgave van de komende vier jaar is. Dit is volgens de commissie goed nieuws voor de rechtsstaat, aangezien deze discussie ons allemaal raakt.

Voor meer informatie en om het rapport te downloaden ga naar: https://www.advocatenorde.nl/nieuws/rechtsstaat-scoort-goed-in-partijprogrammas

Meer nieuws

9 augustus 2022

Continued administrative detention and harassment through judicial proceedings of Salah Hammouri

Occupied Palestinian Territory

The undersigned organisations are gravely concerned about the continued administrative detention and the harassment through judicial proceedings of French-Palestinian lawyer and human rights defender, Salah Hammouri. As a lawyer, Salah Hammouri represents political prisoners in Israeli and Palestinian prisons. On

Lees verder
1 augustus 2022

Letter concerning the continued judicial harassment of Juan Carlos Flores Solís and Ana Elizabeth Cabral Pacheco

Mexico

In a letter, Lawyers for Lawyers expresses concern about the judicial harassment of Mexican lawyers Juan Carlos Flores Solís and Ana Elizabeth Cabral Pacheco. Juan Carlos Flores Solís and Ana Elizabeth Cabral Pacheco are working as lawyers of the Comité

Lees verder
28 juli 2022

Joint statement on the trial and detention of Chang Weiping

China

Lawyers for Lawyers, the International Service for Human Rights (ISHR), The 29 Principles, the International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI), The Rights Practice and Lawyers’ Rights Watch Canada are concerned about the (pre-)trial and detention of human rights lawyer

Lees verder
27 juli 2022

Concerns about violence against lawyers in Sri Lanka

Sri-Lanka

Lawyers for Lawyers is concerned about reports of violence being used against lawyers in Sri Lanka who are supporting protesters. At least one lawyer is reported to have been arrested and two lawyers, including the arrested lawyer, to have been

Lees verder