Rapport Caravana missie
30 november 2016

Rapport Caravana missie

Colombia

Op 18 november 2016 werd het rapport van de vijfde Caravana de Juristas missie naar Colombia gepubliceerd. L4L nam voor de vijfde keer deel aan de missie.  In augustus 2016 bezochten Wout Albers en Marit Balkema namens Lawyers for Lawyers het land met de Caravana. Zij namen deel aan deze internationale delegatie van advocaten, officieren van justitie en rechters uit twaalf verschillende landen op verzoek van bedreigde Colombiaanse advocaten.

Ondanks het vredesakkoord gesloten tussen de Colombiaanse regering en de FARC, nemen de bedreigingen aan het adres van advocaten juist toe, met name bij advocaten die opkomen voor de rechten van de slachtoffers van het langslepende conflict. Alleen al in de eerste zes maanden van 2016 werden in Colombia 35 mensenrechtenverdedigers vermoord. Colombiaanse advocaten uitten de vrees dat dit geweld bij de implementatie van het vredesakkoord nog verder zal toenemen. Vanwege het grote risico dat zij lopen, zien veel advocaten af van het behandelen van mensenrechtenzaken. Dit belemmert de toegang tot het recht voor bepaalde burgers ernstig.

Het rapport van de missie wijst op het gebrek aan politieke wil om misdaden gepleegd door paramilitairen en het leger te onderzoeken. Paramilitairen zijn nog steeds actief in Colombia, en tijdens de missie is gebleken dat de Staat in de meeste criminele zaken heeft nagelaten om een effectief onderzoek uit te voeren. Bij een aantal van de meest high-profile zaken tegen het Colombiaanse leger en de politie is er weinig vooruitgang geboekt in de vervolgingen. Deze nalatendheid bedreigt het vredesproces, dat een sterke focus op de kwestie van de straffeloosheid heeft.

Het rapport bevat concrete aanbevelingen aan de Colombiaanse autoriteiten om de situatie van advocaten, openbaar aanklagers en rechters te verbeteren. In 2018 zal de volgende Caravana de Juristas naar Colombia vertrekken om te bekijken hoe de situatie zich dan heeft ontwikkeld.

Meer nieuws uit Colombia