We support lawyers under threat and generate international attention

Defend

In het kader van ons ‘defend’ programma ondersteunen wij advocaten die vanwege het uitvoeren van hun professionele activiteiten onder druk staan. Wij leveren een bijdrage aan het beëindigen of voorkomen van de dreigingen en tegenwerkingen die de advocaten ondervinden.

Wij doen dit door:

  • Het aanbieden van op maat gesneden ondersteuning van individuele advocaten onder druk, waarbij de wensen van advocaten of hun vertegenwoordigers in acht worden genomen.
  • Het monitoren en uitlichten van schendingen van de rechten van advocaten.
  • Advocacy voor specifieke gevallen van straffeloosheid.
  • Het opbouwen van netwerken en samenwerkingsverbanden ten behoeve van het coördineren van (internationale) solidariteitsacties.

Lawyers we defend

#FreeTheLawyers Campaign

The #FreeTheLawyers campaign is designed to bring awareness, build support, and inspire action on behalf of lawyers imprisoned for their work. Learn their stories, send them messages of hope, and join the campaign to stand in solidarity and advocate for their immediate release.

#FreeTheLawyersCampaign

Trial monitoring

When lawyers are prosecuted in connection with their professional activities, Lawyers for Lawyers can observe hearings in the trials against them. In this trial monitoring missions we observe and collect information about court sessions and procedures to determine whether they meet the standards for a fair trial. After attending sessions we publish a report with recommendations aimed at improving the functioning of the legal system of a country. We then lobby for implementation and follow-up of the recommendations in the report.

Read more