Periodieke schenking

Vakgenoten die bedreigd worden vanwege hun werk, blijven onze steun verdienen. Lawyers for Lawyers is een onafhankelijke stichting. Voor advocaten, door advocaten. Ons werk is daarom alleen mogelijk dankzij onder andere de steun van onze Vrienden.

Word vriend van Lawyers for Lawyers!

Vrienden doneren via een periodieke schenking. Als de periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt uw gift aan Lawyers for Lawyers volledig fiscaal aftrekbaar maken door deze om te zetten in een periodieke schenking met een minimale looptijd van vijf jaar.

Het laten vastleggen van uw periodieke schenking is heel eenvoudig. Download hier het formulier en stuur dit ingevuld naar:

Lawyers for Lawyers
Sophialaan 33
1075 BL Amsterdam

Wij vullen de gegevens aan en sturen vervolgens het originele formulier naar u terug voor uw administratie.

FAQ periodiek schenken

Waarom periodiek schenken?
Terwijl een normale gift niet, of slechts voor een klein deel aftrekbaar is, is een periodieke schenking volledig aftrekbaar van de belasting. Afhankelijk van uw inkomen, kunt u tot de helft van uw schenking terugkrijgen van de belasting. Met de calculator kunt u het voordeel zelf uitrekenen. 

Met uw periodieke schenking steunt u voor en langere termijn Lawyers for Lawyers en kunnen wij in actie komen voor advocaten die onder druk staan, waar ook ter wereld. 

Dient een schenkingsovereenkomst via de notaris geregeld te worden?
Sinds 1 januari 2014, hoeft een schenkingsovereenkomst niet meer te worden opgesteld door een notaris. U hoeft alleen de door Lawyers for Lawyers opgestelde schenkingsovereenkomst op te sturen. 

Hoe regel ik een periodieke schenkingsovereenkomst?
Lawyers for Lawyers heeft een schenkingsovereenkomst opgesteld die kan worden gebruikt. U hoeft dus alleen de door ons opgestelde schenkingsovereenkomst in te vullen. Hierop vult u onder andere in welk bedrag u wilt schenken en in welke termijnen. Indien u een (fiscale) partner heeft, dan is ook een handtekening van uw partner nodig. Het ondertekende formulier kunt u vervolgens sturen naar:

Lawyers for Lawyers
Sophialaan 33
1075 BL Amsterdam 

Lawyers for Lawyers stelt de overeenkomst in tweevoud op, een van de exemplaren ontvangt u van ons retour. De belastingdienst kan naar de schenkingsovereenkomst vragen, bewaar de overeenkomst daarom als bewijs. 

Staat Lawyers for Lawyers bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)?
Ja, Lawyers for Lawyers is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI. Dit houdt in dat u uw donatie aftrek is voor de belasting. Het ANBI (RSIN-nummer) is 814056453. 

Hoe verwerk ik mijn periodieke schenking in mijn belastingaangifte?
Bij uw jaarlijkse belastingaangifte dient u het giftbedrag op te geven bij ‘aftrekpost giften’. Vergeet niet uw transactienummer te vermelden tijdens de aangifte. Dit nummer is terug te vinden op de overeenkomst. Ook heb je voor het invullen van uw belastingaangifte het RSIN-nummer van Lawyers for Lawyers nodig: 814056453.