Myanmar

Positie van advocaten

Advocaten in Myanmar moeten voorzichtig zijn bij de uitvoering van hun werk. Zij worden regelmatig gehinderd en onder druk gezet in hun werk en ontvangen niet altijd de juiste en benodigde informatie over hun zaken. Er zijn veel voorbeelden van advocaten die worden vervolgd of die hun vergunning om als advocaat te kunnen werken kwijtraken om redenen die verband lijken te houden met bijvoorbeeld het hebben van kritiek op de overheid (in de praktijk: het leger) of het opkomen voor de belangen van boeren of etnische minderheden die als gevolg van onteigening land zijn kwijtgeraakt. De Special Rapporteur voor Myanmar heeft regelmatig aanbevelingen gedaan in haar rapportage ter verbetering van deze situatie.   

Op 29 januari 2017 werd bij het vliegveld in Yangon de advocaat U Koo Ni vermoord. U Ko Ni zette zich actief in voor mensenrechten en kwam op voor de rechten van minderheden. Waarnemers zijn kritisch en vermoeden politieke redenen achter deze moord. De internationale gemeenschap en L4L hebben aangedrongen op een onafhankelijke en onpartijdig strafrechtelijk onderzoek en berechting van de dader(s).

Organisaties van advocaten

Myanmar heeft ongeveer 8.000 advocaten en 40.000 zogenaamde pleaders. Advocaten hebben volledige rechten om te procederen in alle rechtbanken terwijl pleaders slechts in lokale en regionale rechtbanken hun cliënten mogen vertegenwoordigen. 8000 advocaten is erg weinig voor een land als Myanmar, en toegang tot advocaten is hierdoor soms moeizaam, zeker in de meer afgelegen (en bergachtige) gebieden. 

In januari 2016 is de Independent Lawyers’ Association of Myanmar (ILAM) opgericht met behulp van de International Bar Association Human Rights Institute (IBAHRI). In juli 2017 hadden zich 3600 advocaten aangesloten. Inmiddels is er een secretariaat gevestigd in Yangon. De ILAM behartigt de belangen van de aangesloten advocaten, houdt zich bezit met voorlichting aan het publiek over de rol van advocaten, is gedragsregels en opleidingcurriculae aan het ontwikkelen en heeft een verbindende rol tussen overheid, advocatuur en het publiek.

Naast de ILAM bestaat ook de Myanmar Bar Council. Deze stamt uit de militaire dictatuur, staat onder controle van de regering en is een zeer gesloten orgaan. Wat daarin wordt besproken komt niet naar buiten. Het IBAHRI programma zou graag meer contact met de Bar Council willen.

Regelgeving voor advocaten

Advocaten en pleaders in Myanmar worden gereguleerd door de Bar Council Act en de Legal Practitioners Act. De Bar Council Act, die stamt uit 1929 is in 1989 gewijzigd, waarna het niet langer mogelijk was voor advocaten om toe te treden. IBAHRI is van mening dat de Bar Council Act wederom zou dienen te worden gewijzigd, dan wel dat er geheel nieuwe wetgeving komt, te meer omdat in de Bar Council Act bepalingen staan die ertoe dienen het regime onwelgevallige advocaten te sanctioneren. 

Meer nieuws uit Myanmar