Funding and annual reports

Funding

As a foundation, Lawyers for Lawyers does not have any members. Lawyers for Lawyers is supported entirely by financial donations and in-kind support, mainly from individual lawyers, law firms, lawyers’ associations and other organizations related to the legal profession. We raise funds by cultivating relationships and partnerships in the legal sector and through third- party events. We sometimes also receive royalties from an author or composer for each copy of a legal book that has been sold or fees for a service that has been provided, such as a legal training.
Read more

Erkenningen

Lawyers for Lawyers is een door het CBF Erkend Goed Doel. U kunt er dus van op aan dat er verantwoord met uw geld wordt omgegaan. Voor de Belastingdienst zijn wij een algemeen nut beogende instelling (ANBI, RSIN 814056453). Dit levert donateurs onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel op.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in een oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Annual reports

Please see our annual reports over 2014, 2015,  2016,  2017 and 2019 for further information about Lawyers for Lawyers’ activities. The 2020 report is only available in Dutch.