Funding and annual reports

Funding

As a foundation, Lawyers for Lawyers does not have any members. Lawyers for Lawyers is supported entirely by financial donations and in-kind support, mainly from individual lawyers, law firms, lawyers’ associations and other organizations related to the legal profession. We raise funds by cultivating relationships and partnerships in the legal sector and through third- party events. We sometimes also receive royalties from an author or composer for each copy of a legal book that has been sold or fees for a service that has been provided, such as a legal training.
Read more

ANBI status

Lawyers for Lawyers has been recognized as a charity by the Central Bureau on Fundraising (CBF), i.e. “CBF-erkend goed doel”. Lawyers for Lawyers is also tax-exempted under Dutch law. It qualifies as a Public Benefit Organisation (ANBI status).

Lees meer over aftrekbare giften

Financiële verantwoording

Lawyers for Lawyers ontvangt een solide inkomstenstroom en zet deze verstandig in voor haar projecten. De jaarcijfers zijn opgesteld overeenkomstig Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties. Het in 2019 gerealiseerde resultaat was een verlies van EUR 33.077. Dit is te verklaren doordat een reservering of (vervolgens) een onttrekking aan de reserves apart wordt behandeld in de jaarrekening (onder “Bestemming saldo van baten en lasten”). Het resultaat lijkt per jaar sterk te fluctueren, omdat het ene jaar – waarin de fondsen binnen komen – een hoge winst wordt gerealiseerd en het andere jaar – waarin de projectkosten worden betaald – een verlies wordt gemaakt. Echter, de realiteit is dat Lawyers for Lawyers ervoor kiest deze bedragen te reserveren voor meerjarige projecten, enerzijds om deze gelden veilig te stellen en, anderzijds, om een meer realistisch beeld te geven van haar financiële positie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de jaarrekening 2019 met beoordelingsverklaring van de accountant.

De reserves van Lawyers for Lawyers zijn overeenkomstig de normering van de Commissie Herkströter (Commissie Vermogensnormering Goede Doelen), samengevat: een continuïteitsreserve van maximaal anderhalf maal de jaarlijkse omzet.

Lees meer

Annual reports

Please see our annual reports over 2014, 2015,  2016,  2017, 2018 and 2019 for further information about Lawyers for Lawyers’ activities.