Financiën en fondsenwerving

Fondsen

Als stichting heeft Lawyers for Lawyers geen leden. Lawyers for Lawyers wordt volledig ondersteund door donaties van individuele advocaten, advocaten kantoren, ordes van advocaten en andere juridische organisaties. Wij werven fondsen door relaties en partnerschappen op te bouwen in de advocatuur en door middel van fondsen wervende evenementen. Soms ontvangen wij royalty’s van auteurs voor elk exemplaar van een juridisch boek dat verkocht wordt.
Read more

Ethical Funding Policy

Lawyers for Lawyers werft fondsen volgens de richtlijnen van onze Ethical Funding Policy, waarin het type financiering wordt beschreven dat Lawyers for Lawyers accepteert en de soorten activiteiten waarvoor donaties en andere fondsen worden gebruikt. De Ethical Funding Policy is bedoeld om ervoor te zorgen dat Lawyers for Lawyers de prioriteiten en projecten naar behoren kan beheren met de nodige onafhankelijkheid van de financiers.
Een samenvatting van Lawyers for Lawyers’ Ethical Funding Policy is hier te vinden.

Financiële verantwoording

 

Lawyers for Lawyers ontvangt een solide inkomstenstroom en zet deze verstandig in voor haar projecten.

Eind 2022 heeft Lawyers for Lawyers een donatie ontvangen van 375.000 euro om in de
komende vijf jaar een capaciteitsvergroting te realiseren. Deze donatie is in 2022 ondergebracht in een
bestemmingsreserve en zal vanaf 2023 ingezet worden om een blijvende capaiteitsvergroting mogelijk te maken.

De jaarcijfers zijn opgesteld overeenkomstig Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de jaarrekening 2022 met beoordelingsverklaring van de accountant op onze website. Daar is ook het bestuursverslag 2022 beschikbaar.

De reserves van Lawyers for Lawyers zijn overeenkomstig de normering van de Commissie Herkströter (Commissie Vermogensnormering Goede Doelen), samengevat: een continuïteitsreserve van maximaal anderhalf maal de jaarlijkse omzet. 

Lees meer

Erkenningen

Voor de Belastingdienst zijn wij een algemeen nut beogende instelling (ANBI, RSIN 814056453). Klik hier voor het Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen van Lawyers for Lawyers over 2021.

Lawyers for Lawyers is een door het CBF Erkend Goed Doel. U kunt er dus van op aan dat er verantwoord met uw geld wordt omgegaan.

 

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in een oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Lees meer over aftrekbare giften

Jaarverslagen

Zie voor meer informatie over Lawyers for Lawyers’ activiteiten de jaarverslagen van 2014, 2015,  2016,  2017, 2018, 2019, 2020, 2021, en 2022.