Fondsen en jaarverslagen

Donateurs

Als stichting heeft Lawyers for Lawyers geen leden. Lawyers for Lawyers voert haar werkzaamheden uit op basis van financiële donaties en ondersteuning in natura, voornamelijk van individuele advocaten, advocatenkantoren, advocatenverenigingen en andere organisaties gerelateerd aan de advocatuur. We werven fondsen door relaties en partnerschappen op te bouwen in de juridische sector en door evenementen van derden. We ontvangen soms ook royalty’s van een auteur of componist voor elk exemplaar van een wettelijk boek dat is verkocht of vergoedingen voor een dienst die is geleverd, zoals een juridische opleiding.

Lees meer

ANBI-status

Lawyers for Lawyers is vrijgesteld van belasting naar Nederlands recht. Het kwalificeert als een algemeen nut beogende instelling (ANBI-status, RSIN 814056453). Dit betekent dat u gewone of periodieke giften fiscaal kunt aftrekken, onder bepaalde voorwaarden.

Lees meer over aftrekbare giften

Financiële verantwoording

Het in 2018 gerealiseerde (positieve) resultaat was EUR € 102.900. De reserves lagen op een niveau dat door de Commissie Herkströter (Commissie Vermogensnormering Goede Doelen) verantwoord wordt geacht (samengevat: een continuïteitsreserve van maximaal anderhalf maal de jaarlijkse omzet). Donaties komen hoofdzakelijk van advocatenorganisaties zoals een aantal lokale (jonge) Balies, advocatenkantoren en individuele advocaten uit heel Nederland. Voor een nadere toelichting op de financiën van Lawyers for Lawyers, verwijzen wij u naar onze Jaarrekening 2018 met de beoordelingsverklaring van de accountant.

Lees meer

Jaarverslagen

Voor een nadere toelichting op de werkzaamheden van Lawyers for Lawyers, verwijzen wij u naar ons Jaarverslag 2015, Jaarverslag 2016 en Jaarverslag 2017.