Honduras Antonio Trejo Cabrera vermoord
30 september 2012

Honduras Antonio Trejo Cabrera vermoord

In de nacht van 22 september 2012 is Antonio Trejo Cabrera (1971-2012) vermoord. Hij was die dag op een bruiloft. Toen hij even naar buiten liep om een telefoontje te beantwoorden werd er zes keer op hem geschoten. Antonio Trejo was een advocaat die regelmatig optrad voor arme boeren in de regio Bajo Agúan die door grote landeigenaren zijn onteigend. In de tijd voor zijn moord heeft hij bedreigingen gericht aan hem en zijn familie gemeld bij de autoriteiten, die daar vervolgens niets mee hebben gedaan.

Antonio Trejo had recentelijk na 18 jaar procederen een grote overwinning behaald op een paar grote landeigenaren. In twee vonnissen, van respectievelijk de Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán en de Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, werd bepaald dat in totaal 1.776 hectare grond aan boeren moest worden teruggegeven. Nadat beide vonnissen in het voordeel van de boeren waren gewezen, namen de dreigementen aan het adres van Trejo en zijn familie sterk toe.

Trejo heeft verder actie ondernomen tegen wetgeving op basis waarvan steden regelgeving mochten invoeren om investeringen in en op hun grondgebied te promoten en op basis waarvan die steden hun eigen wetten en rechtssystemen zouden kunnen invoeren.

L4L vreest dat Antonio Trejo is vermoord vanwege zijn beroepsuitoefening en roept de autoriteiten van Honduras op de verantwoordelijken voor de moord voortvarend op te sporen en onafhankelijk te berechten.

Meer nieuws