UPR rapportage
30 september 2016

UPR rapportage

Indonesia

Op 21 september diende Lawyers for Lawyers een rapportage in voor de Universal Periodic Review van Indonesië.

Lawyers for Lawyers benadrukte in de rapportage dat de Indonesische autoriteiten niet altijd garanderen dat de advocatuur in de praktijk goed kan functioneren. Advocaten zijn regelmatig het onderwerp van oneigenlijke inmenging, en pogingen om druk op hen te zette. Verder worden zij vaak niet in de gelegenheid gesteld om hun cliënten te kunnen spreken. Sommige advocaten werden zelfs onderworpen aan een strafrechtelijke procedure of werden het slachtoffer van fysieke aanvallen, in verband met hun legitieme beroepsactiviteiten.

Ook heeft Lawyers for Lawyers zorgen geuit over een wetsvoorstel voor een nieuwe Advocatenwet. Hoewel het wetsvoorstel een aantal bepalingen bevat die het mogelijk zouden moeten maken dat Indonesische advocaten in vrijheid en onafhankelijkheid hun beroep kunnen uitoefenen, is het wetsvoorstel naar het oordeel van Lawyers for Lawyers niet overeenkomstig internationale regelgeving.

Meer nieuws uit Indonesia