Kirgizië Fysiek geweld jegens advocaat
15 augustus 2011

Kirgizië Fysiek geweld jegens advocaat

Graag wil L4L de situatie van advocaat Tatiana Tomina onder uw aandacht brengen.

Zij is als advocaat verbonden aan het Human Rights Advocacy Center in Osh en verdedigt onder meer een etnische Oezbeek die het slachtoffer werd van overheidsgeweld in 2010. Deze zaak komt sterk overeen met een zaak die L4L in november 2010 onder de aandacht gebracht heeft, die van Tahir Asanov.

Tatiana Tomina is namelijk het slachtoffer van dreigementen en verbaal en fysiek geweld. Afgelopen jaar is zij ten minste 4 keer fysiek bejegend, waaronder in de rechtszaal, waarbij de meest recente incidenten begin augustus 2011 hebben plaatsgevonden. Noch de politie, noch de rechter hebben, hoewel zij getuige waren van zowel het verbale als fysieke geweld, adequaat gereageerd.

L4L is bezorgd dat Tatiana Tomina door het niet adequaat optreden van de politie en rechter ernstig geschaad wordt in de uitoefenennig van haar legitieme activiteiten als advocaat. Om die reden stuurden wij deze brief aan de Kirgizische openbaar aanklager en minister van binnenlandse zaken. Wij vragen u hetzelfde te doen.

Download deze voorbeeldbrieven, vul ze in, print en onderteken ze, en stuur ze dan per post naar de genoemde adressen. Als u heeft meegedaan, wilt u ons dat dan laten weten via secr@lawyersforlawyers.nl?

Meer nieuws