Cambodja

Positie van advocaten

Advocaten in Cambodja moeten voorzichtig zijn bij de uitvoering van hun werk, en hun onafhankelijkheid en vrijheid staan onder druk. Veel advocaten kiezen er dus voor om mee te buigen. Dat is de meest veilige optie en vaak de enige manier om als advocaat geld te verdienen.

Er zijn te weinig advocaten voor de 16.000.000 inwoners. Omdat 90% van de bevolking op het platteland wonen en de advocaten die er zijn in de steden gevestigd zijn, laat toegang tot advocaten te wensen over. Opleiding en training van advocaten is broodnodig. 

Advocatuur

Organisaties van advocaten

Advocaten zijn verenigd in de Orde van het Koninkrijk Cambodja (BAKC). Deze is nauw gelieerd met de Cambodian People’s Party. Het bestuur van de BAKC staat onder sterke controle van de overheid. Jaarlijks dient een rapport over te worden gelegd aan de Minister van Justitie. Zelfs president Hun Sen is lid van de balie (hij heeft een eredoctoraat in de rechten, maar nimmer rechten gestudeerd).

In de Law on the Statutes of Lawyers 1995 (artikel 13) is bepaald hoe advocaten lid kunnen worden van de balie. Aspirant-leden moeten door een speciale commissie heen. Dit is zou op zichzelf geen probleem zijn, ware het niet dat de selectiecriteria schimmig zijn.

Regelgeving voor advocaten

Law on the Statutes of Lawyers 1995: Advocaten moeten (behalve de basale vereisten zoals nationaliteit en leeftijd etc. ) voldoen aan twee vereisten voor toetreding tot de BAKC:

  1. Een certificaat hebben van het trainingscentrum voor advocaten hebben (startexamen);
  2. Twee jaar juridische ervaring hebben en een bachelor rechten hebben behaald.

Dat een advocaat gekwalificeerd is hoeft niet te betekenen dat deze wordt toegelaten (sterker nog: soms worden volstrekt ongekwalificeerde mensen wel toegelaten). Aspirant- advocaten moeten vaak grote sommen geld betalen voor de training en om lid te mogen worden van de balie (corruptie). 

De Law on the Statutes of Lawyers 1995 wordt momenteel herzien. Hier is een speciale commissie voor benoemd. Van deze herziening wordt niet verwacht dat deze op korte termijn verbeteringen zal bewerkstelligen in de positie van advocaten     

Tuchtrecht (Gedragsregels 2013)

Deze worden regelmatig misbruikt om advocaten de mond te snoeren. Artikel 17 bepaalt bijvoorbeeld dat interventies die door advocaten in de hoedanigheid van advocaten openbaar of via de publieke media zijn gemaakt, alleen mogen worden toegestaan ​​in het kader van strikte naleving van de taken van de advocatuur (..) Dit laat voldoende ruimte voor subjectieve interpretatie, vooral in het licht van politieke invloed van de BAKC.