Colombia

 

Onderdrukking van Advocaten

Advocaten (en hun families) in Colombia die opkomen voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen, met name als gevolg van het gewapende conflict, hebben vaak te kampen met bedreigingen.

Een bijkomend probleem voor advocaten is dat zij door de politiek vaak worden vaak gestigmatiseerd. Onder de huidige president Juan Manuel Santos, die in augustus 2010 aantrad, heeft de huidige overheid beloofd dat het advocaten (of andere met een juridisch beroep) niet langer zal stigmatiseren, ongeacht de zaken die zij representeren of de cliënten die zij verdedigen. Echter, de President heeft recentelijk uitspraken gedaan jegens leden van de advocatuur op zo’n manier dat zij potentieel gezien gevaar zouden kunnen leven, en hen zou kunnen hinderen in het uitoefenen van hun beroep. Lawyers for Lawyers zal de situatie op de voet volgen.

Advocatuur in Colombia

Advocaten in Colombia zijn niet verenigd in een beroepsorganisatie: een Orde van Advocaten bestaat in Colombia niet. (Alhoewel wetgeving betreffende de invoering van een Orde of een ander soortgelijk instituut wordt besproken)

 

Meer nieuws uit Colombia