Egypte

Positie van advocaten

De Egyptische autoriteiten blijven advocaten intimideren en vervolgen, onder andere door middel van willekeurige arrestaties en onterechte vervolgingen. Met als enige reden dat zij hun professionele taken als advocaat vervullen of zich uitspreken tegen mensenrechtenschendingen. Sinds 2013 lijkt er een campagne gaande, gericht tegen honderden advocaten, inclusief diegenen die de politieke tegenstanders van het regime of mensenrechtenactivisten bijstaan. Hetzelfde geldt voor advocaten die hun recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering uitoefenen. Het strafrechtelijk systeem functioneert hierbij als instrument van staatsrepressie, met oneerlijke processen waarbij rechtbanken verdachten veroordelen voor het destabiliseren van het land, pogingen het regime omver te werpen, terrorisme, ongeoorloofd protesteren, het verspreiden van valse informatie en het behoren tot verboden groeperingen. Meer in het algemeen vervolgen de Egyptische autoriteiten mensenrechtenactivisten op basis van het werken zonder officiële registratie of het accepteren van buitenlandse financiering zonder toestemming van de regering. Allemaal misdrijven die kunnen resulteren in lange gevangenisstraffen. Daarnaast worden er uitreisverboden opgelegd en (persoonlijke) activa bevroren. Dit alles in een poging om advocaten het stilzwijgen op te leggen en te intimideren.

Activiteiten van L4L

L4L schreef brieven naar de Egyptische autoriteiten over de situatie van Mahienour el-Massry, Malek AdlyNegad el-BoraiAzza Soliman, Imam Afifi and Karim Hamdi.

Advocatuur

De Egyptische Orde van Advocaten is opgericht in 1912. De orde telt tussen de 450.000 en 600.000 leden. Hoewel de Egyptische Orde van Advocaten een onafhankelijk mandaat heeft, is de politieke druk zeer hoog. De Orde van Advocaten wordt daarnaast geconfronteerd met een aantal extra uitdagingen, waaronder organisatorische beperkingen, de gebrekkige regelgeving voor advocaten, inadequate verstrekking van vergunningen, de slechte kwaliteit van de juridische opleiding en training, en een zwakke vertegenwoordiging van de advocatuur. De Egyptische Orde van Advocaten heeft geen officiële gedragsregels voor advocaten ontwikkeld. Advocaten kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, maar de bepalingen die van toepassing zijn op gedragsrechtelijke kwesties zijn beperkt en bieden geen duidelijke richtlijnen.

Tijdens een missie naar Egypte in 2011, merkte het Mensenrechteninstituut van de International Bar Association op dat advocaten in Egypte onder meer voor de volgende uitdagingen staan: gebrek aan respect voor fundamentele procesrechten in militaire en noodrechtbanken; gebrek aan een eerlijk proces bij de gewone strafrechter; oneigenlijke inmenging in het werk van mensenrechtenadvocaten; en een gebrek aan gedetailleerde ethische regelgeving.

Meer nieuws uit Egypte