Filippijnen

 

Positie van advocaten

Intimidatie
Advocaten in de Filippijnen worden stelselmatig bedreigd, geïntimideerd, als ‘vijanden van de staat’ aangemerkt en zelfs vermoord. Tenminste 38 advocaten zijn sinds 2004 vermoord. De daders gaan bijna altijd vrijuit. Slechts een paar daders werden veroordeeld.

Onder grote internationale druk daalde het aantal buitengerechtelijke moorden in de Filippijnen vanaf 2007 aanzienlijk. De stelselmatige intimidatie van advocaten gaat echter onverminderd door. Sinds 2012 neemt het aantal moorden op advocaten weer toe. 

Vooral advocaten die ‘high-profile’ zaken behandelen lopen risico.

Activiteiten van L4L

Support
Interventies
L4L schreef open brieven aan President Aquino in 2014, 2013 en 2010. Wij riepen hem op zich aan zijn verkiezingsbeloftes –  juridische hervormingen, een einde aan politieke moorden en de cultuur van straffeloosheid – te houden en vroegen ons netwerk hetzelfde te doen. 

Schrijfacties
In 2014 organiseerden we ook een schrijfactie voor Maria Catherine L. Dannug-Salucon, Edre Olalia en Bartolome Rayco. Meer schrijfacties vindt u hier.

UN interventies – UPR
L4L diende een schaduwrapport in voor de Universal Periodic Review van de Filipijnen voor de sessie van 29 mei 2012.

Missies
In 2006 en 2008 zond L4L een team van acht onafhankelijke advocaten en rechters uit België en Nederland naar de Filipijnen. Zij onderzochten de moorden op hun collega’s en andere vormen van geweld en intimidatie waaraan zij blootstaan. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van beide missies werden op op 4 juni 2009 en 24 juli 2006 gepubliceerd.

Awareness
Dag van de bedreigde advocaat
In 2015 staat de dag van de bedreigde advocaat in het teken van de Filipijnen.

Overige informatie en publicaties over Filipijnse advocaten vindt u hier.

Advocatuur
 

Organisaties van advocaten 
Advocaten in de Filipijnen zijn lid van de Integrated Bar of the Philippines (IBP). De IBP wordt gereguleerd door Regel 139-A van de Rules of Court.  

Ook andere juridische professionals zoals rechters en openbaar aanklagers zijn lid van de IBP. Het lidmaatschap is verplicht. Om tot de IBP te worden toegelaten moeten kandidaten slagen voor een toelatingsexamen. De IBP heeft negen regionale afdelingen.  

De Filipijnen zijn aangesloten bij internationale advocatenorganisaties, zoals de International Bar Association en de ASEAN Law Association.

Op 15 september 2007 werd de National Union of People’s Lawyers (NUPL) opgericht. De NUPL is een landelijke vereniging van mensenrechtenadvocaten die de verdediging, bescherming en bevordering van mensenrechten, in het bijzonder van de armen en onderdrukten, nastreeft. Het lidmaatschap van de NUPL is vrijwillig.

Regels voor advocaten
Op basis van de Grondwet is de Filipijnse Hoge Raad bevoegd om de advocatuur te reguleren. Ook is de Hoge Raad belast met het toezicht op de advocatuur.

De regels voor advocaten zijn vastgelegd in de Rules of Court. Daarnaast moeten advocaten voldoen aan de gedragsregels in de Code of Professional Responsibility. Deze zijn opgesteld door de Filipijnse Orde en goedgekeurd door de Hoge Raad.

Tuchtrecht
Zowel de Hoge Raad als de IBP kunnen op eigen initiatief een tuchtrechtelijke procedure starten tegen een advocaat. De IBP kan een dergelijke procedure ook starten op verzoek van de Hoge Raad of een regionale IBP afdeling en naar aanleiding van een klacht. Een speciale commissie neemt de klachten in behandeling.

De procedurele aspecten van het tuchtrecht zijn vastgelegd in Regel 139-B van de Rules of Court en de procedurevoorschriften van de tuchtrechtcommissie van de IBP. Als een advocaat de gedragsregels heeft geschonden kan hij tuchtrechtelijk worden gestraft

 

Meer nieuws uit Filippijnen