Guatemala

 

Onderdrukking van Advocaten

Het aantal misdaden begaan door drugshandelaren, gewapende bendes en andere gewelddadige groepen, is groot. De straffeloosheid is een aanzienlijk probleem, dat deels wordt veroorzaakt doordat delen van het leger, de politie en andere overheidsinstellingen worden geïnfiltreerd door drugsgroeperingen.

De straffeloosheid en een slecht functionerende en corrupte overheid hebben zijn weerslag op het functioneren van advocaten in Guatemala. Advocaten kampen met bedreigingen, vooral op het terrein van de verdediging van milieubelangen en mensenrechten, waaronder de rechten van de – achtergestelde – inheemse volkeren en vakbondsleden.

Advocatuur in Guatemala

De advocaten in Guatemala zijn verenigd in de “Colegio de Abogados”, de Orde van advocaten.