Honduras

Positie advocaten

Advocaten in Honduras worden stelselmatig geconfronteerd met geweld. Uit informatie van de Hondurese Orde van Advocaten blijkt dat meer dan 90 advocaten zijn vermoord tussen 2010 en 2015. Het overgrote deel van deze moorden blijft onopgelost. Straffeloosheid is aldus een groot probleem.

Activiteiten L4L

Support
L4L heeft onder meer aandacht gevraagd voor de situaties van Kenia Olivia Cardona, Dionisio Díaz García en Antonio Trejo.

Awareness
Dag van de bedreigde advocaat
In 2016 staat de dag van de bedreigde advocaat in het teken van Honduras.

Overige informatie en publicaties over Hondurese advocaten vindt u hier en hier.

Advocatuur

Organisaties van advocaten
Advocaten in Honduras zijn lid van de Colegio de Abogados de Honduras (CAH). Ook andere juridische professionals zoals rechters, notarissen en openbaar aanklagers zijn lid van de CAH. Het lidmaatschap is verplicht. Het Colegio heeft ongeveer 18.000 leden.

Regels voor advocaten en tuchtrecht
De advocatuur en tuchtrecht worden gereguleerd door hun advocatenwet, de Ley Organica del Colegio de Abogados de Honduras.

Meer nieuws uit Honduras