Indonesië

 

Onderdrukking van advocaten

L4L heeft informatie ontvangen dat advocaten voornamelijk worden onderdrukt door (indirecte) intimidatie op verschillende manieren. Volgens betrouwbare bronnen is het voorgekomen dat hooggeplaatste ambtenaren Indonesische advocaten thuis hebben  bezocht met het enkele oogmerk hen te verhinderen bepaalde burgers bij te staan in belangrijke zaken. Daarnaast worden advocaten gehinderd in hun werk door anonieme bedreigingen – naar verluidt afkomstig van de overheid – om hen te bewegen zich terug te trekken uit bepaalde zaken. Zo zijn er anonieme sms’jes verstuurd en teksten op auto’s geschilderd met bedreigingen.

Advocatuur in Indonesië

Er zijn geen betrouwbare cijfers ten aanzien van het aantal advocaten in Indonesië. Volgens de lidmaatschapscijfers uit 2011 van de enige erkende advocatenorde, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), zijn er 23.075 advocaten in Indonesië, wat een erg laag aantal is gezien de grootte van de bevolking (momenteel geschat op ongeveer 249 miljoen). Daarnaast zijn veel paralegals actief in Indonesië. Deze paralegals werken vaak voor rechtshulporganisaties. De meest bekende rechtshulporganisatie is Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia(YLBHI), welke is opgericht in 1970 en vestigingen heeft in dertien steden verspreid over Indonesië. Daarnaast verlenen vele andere, juridisch georiënteerde ngo’s juridische bijstand aan (leden van) kwetsbare groepen, zoals de stedelijke armen, boeren en inheemse bevolking. In de laatste tien jaar is de rol van advocaten vastgelegd door middel van aanpassing door de Indonesische overheid van diverse reguleringen met betrekking tot de hoedanigheid en speciale positie van advocaten.

Indonesië heeft een advocatenwet (Undang-Undang No. 18/2003 tentang Advokat), welke werd aangenomen in 2003. Onder deze wet moet een ieder die het beroep van advocaat wil uitoefenen aangesloten zijn bij de Organisasi Advokat, de advocatenorde. Daarnaast moet een advocaat minstens 25 jaar oud zijn, in het bezit zijn van een bachelorgraad in de rechten en met succes het examen dat wordt verzorgd door de advocatenorde hebben afgelegd. De advocatenwet schrijft voor dat de advocatenorde verantwoordelijk is voor de registratie van advocaten, het verlenen van vergunningen, professionele gedragsregels opstelt en disciplinaire maatregelen oplegt. PERADI wordt gezien als onafhankelijk.

Daarnaast zijn Indonesische advocaten onderworpen aan de Kode Etik Advocat uit 2002. Ingevolge deze gedragsregels staan advocaten onder toezicht van PERADI’s honorary council. Bovendien staan ze onder toezicht van de minister van recht en mensenrechten en het hoger gerechtshof.

In 2011 heeft het Indonesische parlement een Wet op Rechtshulp aangenomen. Deze wet beoogt de voorziening van rechtsbijstand aan lage inkomens te garanderen. Dergelijke rechtsbijstand moet worden verzorgd door de rechtshulporganisaties die zijn geaccrediteerd en onder toezicht staan van de minister van recht en mensenrechten. Rechtshulporganisaties kunnen advocaten, paralegals en docenten en studenten van rechtenfaculteiten inschakelen om rechtsbijstand te verlenen.

Activiteiten L4L

L4Lheeft een schrijfactie georganiseerd voor Olga Hamadi, een mensenrechtenadvocaat in Papoea, in oktober 2012. In 2013 eindigde zij, samen met haar collega Gustaf Kawer, als derde op de shortlist van genomineerden voor L4L-Award 2013. L4L monitort de mensenrechtensituatie, en met name de situatie voor mensenrechtenadvocaten in Indonesië nauwgezet.

Internationale mensenrechtenverdragen

Indonesië is partij heeft de volgende mensenrechtenverdragen ondertekend en/of geratificeerd:

Algemeen:
– International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), acceded to on 23 February 2006.
– ASEAN Charter (Association of South East Asian Nations), acceded to in November 2007. 

Specifiek:
– Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), geratificeerd op 13 september 1985.
– International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), toegetreden op 25 juni 1999.
– International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), toegetreden op 23 februari 2006.
– Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, geratificeerd op 28 oktober 1998.
– Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRDP), geratificeerd op 30 november 2011.
– Convention on the Rights of the Child (CRC), geratificeerd op 5 september 1990.
– Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (CRC-OP-AC), geratificeerd op 24 september 2012.
– Optional Protocol on the Convention on the Rights of the Child on the sale of children child prostitution and child pornography (CRC_OP-SC), geratificeerd op 24 september 2012.
– International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, geratificeerd op 31 mei 2012.

 

Meer nieuws uit Indonesië