Iran

 

Onderdrukking van advocaten

De getroffen advocaten worden opgepakt, vervolgd of worden geconfronteerd met disciplinaire maatregelen van de Orde van Advocaten. Advocaten worden vervolgd, waarbij de aanklacht vaak luidt ‘handelen in strijd met de nationale veiligheid’ of het ‘verspreiden van propaganda tegen het regime’. Het komt voor dat een veroordeling van een advocaat in een strafproces gepaard gaat met disciplinaire maatregelen, in het bijzonder door het intrekken van het recht om als advocaat op te treden.

Advocatuur in Iran

De positie van de Iraanse Orde van de Advocaten wordt geregeld door de Wet op de Onafhankelijkheid van de Orde van Advocaten. Ondanks deze wet wordt Iran gekenmerkt door een grote politieke invloed van de uitvoerende macht op de Orde van Advocaten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het college dat bij wet bevoegd is om vergunningen aan advocaten te verstrekken, onder controle staat van de Opperste Leider. Daarnaast is in veel gevallen gebleken dat advocaten die in de uitoefening van hun beroep werden belemmerd, geen steun ontvingen van hun beroepsvereniging.

Internationale mensenrechtenverdragen

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (1966; zonder voorbehoud)

Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (1966; zonder voorbehoud)

Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie (1966; zonder voorbehoud)

Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989; zonder voorbehoud)

Activiteiten L4L

Maart 2015: oral statement t.a.v. Iran voor de Mensenrechtenraad
Februari 2015: brief aan Iraanse president ter ere van Iran Lawyers Day
Oktober 2014: UPR pre-sessions: sessie over Iran bijgewoond (Geneve); paper opgesteld en verspreid onder ambassades en organisaties
Mei 2014: rapport over de positie van advocaten in Iran bij de Mensenrechtenraad
2014: conceptcommentaar wetsvoorstel nieuwe advocatenwet
November 2013: Videobericht van Narin Sotoudeh verspreid
2012: geprotesteerd voor de Iraanse ambassade t.b.v. Nasrin Sotoudeh, omdat zij in hongerstaking was (vrijgelaten in 2013)

Schrijfacties:
Shirin Ebadi en Nasrin Sotoudeh (januari 2009)
Shirin Ebadi, Abdolfattah Soltani, Mohamma Mostafaei (juli 2009)
Maryam Ghanbari (februari 2010)
Shadi Sadr (juni 2010)
Mohammad Mostafaei (juli 2010)
Nasrin Sotoudeh (september 2010)
Houtan Kian en Nasrin Sotoudeh (oktober 2010)
Nasrin Sotoudeh (december 2010)
Mohammad Ali Dadkhah (juli 2011)

 

Meer nieuws uit Iran