Maleisië

 

Onderdrukking van advocaten

Advocaten zijn slachtoffer van anonieme doodsbedreigingen door middel van pamfletten, e-mail en telefoon. Verder worden er door organisaties die zich uitgeven voor ngo’s demonstraties tegen hen georganiseerd (soms zelfs voor het huis van de betrokken advocaten). Advocaten die in het verleden zijn onderdrukt zijn meestal betrokken bij het verdedigen van oppositieleden en/of verdachten van afvalligheid. Voorbeelden van in het verleden onderdrukte advocaten zijn Chee Wee LimAmbiga Sreenevasan en Malik Imtiaz.

Chee Wee Lim, voormalig voorzitter van de Malaysian Bar Council, verzet zich tegen de aanpassing van de Legal Profession Bill en de oprichting van een alternatieve Academy of Law en is over het algemeen kritisch over de acties van de regering waardoor de onafhankelijkheid van de advocatuur wordt aangetast. Voormalig voorzitter van de advocatenorde Ambiga Sreenevasan heeft zich met Bersih 2.0, een coalitie van mensenrechtenorganisaties waarvan hij de leider is, zich ingezet voor eerlijke verkiezingen in Maleisië en heeft bijvoorbeeld een rally met 100.000 deelnemers georganiseerd om te protesteren tegen de Peaceful Assembly Bill, die de vrijheid van vereniging dreigt in te perken. Malik Imtiaz, advocaat en voorzitter van mensenrechtenorganisatie Hakam, was betrokken bij de afvalligheidszaak van Lina Joy, een vrouw die de islamitische religie verruilde voor de christelijke, waarvoor zij tevergeefs bij de rechter heeft geprobeerd officiële erkenning te krijgen. Verder is Malik Imtiaz vaak betrokken bij publieke debatten over de constitutionele bescherming van de vrijheid van religie van niet-moslims te verdedigen.

Advocatuur in Maleisië

In Maleisië geldt de zogenaamde Legal Profession Act. Op grond van deze wet heeft Maleisië drie advocatenordes: één voor het schiereiland, en twee aparte advocatenordes voor de staten Serawak en Saba op het eiland Borneo. In Maleisië zijn ongeveer 14.000 advocaten actief. Zij zijn verplicht zich aan te sluiten bij één van de bar councils. De huidige onafhankelijkheid van de bar councils wordt mogelijk bedreigd door de oprichting van een alternatieve Academy of Law, waartoe de regering een wetswijziging heeft voorbereid.

Internationale mensenrechtenverdragen

Maleisië is partij bij VN Verdrag tegen Discriminatie van Vrouwen, het VN Verdrag van de Rechten van het Kind, het VN Verdrag voor mensen met beperkingen. Hierbij zijn voorbehouden geplaatst, waaronder in geval van het VN Verdrag tegen Discriminatie van Vrouwen het voorbehoud dat dit verdrag niet in strijd mag zijn met de sharia, het islamitische recht, en de Federale Constitutie van Maleisië. De UN Basic Principles on the Role of Lawyers en de UN Declaration on Human Rights Defenders zijn universeel van toepassing, dus gelden ook voor Maleisië.

Activiteiten L4L

L4L vestigt pas sinds kort de aandacht op Maleisië en heeft zich nog niet ingespannen voor individuele advocaten. Er zijn wel contacten met advocaten en (advocaten-)organisaties en de situatie wordt gemonitord, waardoor L4L als nodig snel in actie kan komen.

In maart 2013 heeft L4L samen met de Law Society of England and Wales in het kader van de VN’s periodic review een submission ingediend voor de Universal Periodic Review (UPR) van Maleisië bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

 

Meer nieuws uit Maleisië