Mexico

 

Onderdrukking van Advocaten

Advocaten in Mexico worden voornamelijk bedreigd door (politieke) tegenstanders van hun cliënten. Een groot probleem is de straffeloosheid. De Mexicaanse overheid doet te weinig om de veiligheid van advocaten te garanderen en aangiftes van mensenrechtenschendingen te onderzoeken. Veel problemen zijn ook ontstaan door de harde aanpak van de drugssmokkel en de inzet van militairen daarbij. De mensenrechtensituatie is daardoor verslechterd en het werk van advocaten bemoeilijkt.
Een ander belangrijk probleem is dat advocaten en andere mensenrechtenactivisten door het leger en de overheid in verband worden gebracht met (drugs-)criminaliteit. De reden hiervoor is dat de mensenrechtenadvocaten vaak opkomen tegen het ongereguleerde geweld dat militairen en de overheid gebruiken bij de bestrijding van die criminaliteit.

Internationale mensenrechtenverdragen

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (20 februari 1975)
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (23 maart 1981, met voorbehoud artikel 8 )
International Covenant on Civil and Political Rights (23 maart 1981, voorbehoud artikel 13, 25 onder b)
Optional Protocol to ICCPR (15 maart 2002)
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty (26 maart 2007)
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (23 maart 1981, algemeen voorbehoud)
Optional Protocol to CEDAW (15 maart 2002)
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (23 januari 1986)
Optional Protocol to CAT (11 april 2005)
Convention on the Rights of the Child (21 september 1990)
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict (15 maart 2002, voorbehoud artikel 3, 18 jaar)
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child pornography (15 maart 2002)
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families (8 maart 1990, voorbehoud artikel 22 onder 4)
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (17 december 2007, voorbehoud artikel 12 onder 2)
Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities (17 december 2007)
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (18 maart 2008)

Activiteiten L4L

L4L heeft schrijfacties georganiseerd voor Alba Cruz Ramos in mei 2010 en februari 2011, en voor Blanca Mesina in juli 2010.

Alba Cruz Ramos werkt in Oaxaca. In deze provincie hebben in 2006 grote opstanden plaatsgevonden die onder meer zijn uitgemond in bloedbaden op 25 november 2006. Alba Cruz doet zaken voor mensenrechtenactivisten die bij deze opstanden betrokken waren. De Mexicaanse overheid heeft van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (CIADDHH) de opdracht gekregen om Alba Cruz te beschermen.

Blanca Mesina werkt in, een stad aan de grens met de Verenigde Staten. In deze regio doen zich veel drugsgerelateerde problemen voor. Militairen hebben veel macht en regelmatig worden ontvoeringen en martelingen gerapporteerd. Blanca Mesina staat onder andere slachtoffers en nabestaanden bij van martelingen en verdwijningen.

L4L heeft in samenwerking met Lawyers’ Rights Watch Canada en de Law Society of England and Wales een inzending gedaan voor de Universal Periodic Review van Mexico die zal plaatsvinden in november 2013. In deze inzending worden de problemen beschreven die bestaan bij de beveiliging van advocaten die vanwege hun werk worden bedreigd. Ook spreken de organisaties hun zorgen uit over het uitblijven van onderzoek nadat advocaten aangifte doen van bedreigingen tegen hen gericht. Zij besteden tot slot aandacht aan de ‘arraigo’, een vorm van voorarrest die veel wordt ingezet in de strijd tegen drugshandel, maar die met onvoldoende waarborgen is omkleed. Zie de volledige UPR-inzending hier.

Meer nieuws uit Mexico