Nepal

Onderdrukking van Advocaten

Advocaten in Nepal worden tegengewerkt door de autoriteiten bij het aanbrengen van zaken tegen de staat, de politie of hoge legerofficieren. In sommige gevallen worden advocaten onder druk gezet of bedreigd door de verdachten tegen wie zij dergelijke zaken willen aanspannen. In andere gevallen worden advocaten tegengehouden wanneer zij detentiecentra willen bezoeken en worden slachtoffers en getuigen geïntimideerd.

Advocaten die werden onderdrukt spanden zaken aan tegen de staat, de politie of hoge legerofficieren naar aanleiding van de verdwijningen die hebben plaatsgevonden tijdens de Nepalese burgeroorlog tussen overheidsstrijdmacht en Maoïstische rebellen die duurde van 1996 tot 2006.

Advocatuur in Nepal

De Nepal Bar Council is de advocatenorder van Nepal en heeft op dit moment 5320 leden. Op grond van de Nepal Bar Council Act van 1994 is een vergunning vereist om cliënten in rechte te vertegenwoordigen. De Nepal Bar Council is bevoegd een dergelijke vergunning te verlenen. Iedere vijf jaar moet de vergunning worden verlengd. De Nepal Bar Council heeft een gedragscode opgesteld en behandelt klachten die zijn ingediend tegen advocaten. De Nepal Bar Council kan een aantal disciplinaire maatregelen nemen, waaronder het geven van een waarschuwing of het schorsen of intrekken van de vergunning.

Internationale mensenrechtenverdragen

Nepal is partij bij de meeste belangrijke internationale mensenrechtenverdragen, waaronder het VN-Verdrag inzake burger- en politieke rechten (IVBPR), het VN verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, het internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en het Facultatief Protocol behorend bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Meer nieuws uit Nepal