Tadzjikistan

Positie van advocaten

Intimidatie
Advocaten die werken aan high-profile zaken zijn vaak slachtoffer van bedreigingen, fysiek geweld, intimidatie en ongepaste inmenging door openbaar aanklagers of leden van wetshandhavingsinstanties. En steeds vaker worden advocaten vereenzelvigd met hun cliënten. Het openbaar ministerie heeft een dominante rol in strafprocessen en advocaten van de verdediging krijgen vaak slechts beperkte toegang of helemaal geen toegang tot de dossiers van hun cliënten.

De wet ‘op Advokatura’, die in maart 2015 in werking is getreden dreigt de onafhankelijkheid van de advocatuur in de weg te staan en dat zou kunnen zorgen voor een forse afname van het aantal praktiserende advocaten. De wet voorziet in een langdurig proces van herkwalificatie waaraan alle advocaten moeten deelnemen, ongeacht hoelang zij al werken als advocaat. En er zijn veel gronden waarop een kandidaat kan worden uitgesloten van de kwalificatie als advocaat. Met name de eis dat advocaten de Tadzjiekse taal moeten spreken zorgt voor problemen. Er zijn namelijk veel advocaten voor wie het Russisch de praktijktaal is en die daarom niet aan deze eis kunnen voldoen. Het ministerie van Justitie heeft een rol in de kwalificatiecommissie waardoor er inmenging van de uitvoerende macht in het bestuur van de advocatuur is. Verder kunnen de vertragingen in het proces van herkwalificatie ertoe leiden dat er niet genoeg gekwalificeerde advocaten zijn om het justitiële systeem naar behoren te laten functioneren.

Activiteiten van L4L

Support
Interventies
In 2014 en 2015 heeft L4L samen met de Law Society of England and Wales een brieven geschreven aan de minister van Justitie van Tadzjikistan, waarin zij opriepen tot de onmiddellijke vrijlating van advocaten Qudratov en Zakirov en te garanderen dat mensenrechtenadvocaten in Tadzjikistan in staat zijn om hun werk uit te voeren zonder angst voor represailles, intimidatie, bedreigingen.

Op 4 november 2015 stuurde L4L brieven naar de autoriteiten van Tadzjikistan om bezorgdheid te uiten over de arrestatie en detentie van de advocaat Buzurgmehr Yorov.

UN Interventies – UPR
L4L diende bij de VN Mensenrechtenraad een rapport in voor de Universal Periodic Review van Tadzjikistan voor de UPR sessie in april/mei 2016.

Advocatuur

Organisaties van advocaten
In 2015 zijn in Tadzjikistan hervormingen doorgevoerd en werd er een nationale advocatenorde opgericht. Voorheen was er een duaal systeem voor de advocatuur: of je kreeg een vergunning van het ministerie van Justitie (MOJ), of van één van de onafhankelijke advocaten-collegia, die hun eigen regelgeving hadden en hun eigen bestuursorganen. Advocaten die hun vergunning hadden via het MOJ, waren niet verplicht lid te zijn van een Orde. Advocaten die een vergunning van de onafhankelijke collegia hadden, vielen onder de reglementen van deze collegia. Het duale systeem voor de advocatuur was uniek voor de regio en betekende dat in elk geval een deel van de beroepsgroep onafhankelijk was, omdat die niet onder staatscontrole stond. Onder de nieuwe wet is het eerder genoemde duale systeem vervangen door een uniform systeem. Het ministerie van Justitie speelt hier een leidende rol in.

Die nieuwe wet ‘On Advokatura’ (van januari 2015) schrijft voor dat de Orde van Advocaten een onafhankelijke, niet-gouvernementele, niet-commerciële organisatie moet zijn. De wijzigingen in de wet betekenen echter dat de Orde geen onafhankelijk orgaan van de uitvoerende macht meer is. De Kwalificatiecommissie, verantwoordelijk voor het kwalificatieproces (en de herkwalificatie) van alle advocaten, is niet onafhankelijk. Alleen al omdat de voorzitter van de commissie vice-minister van Justitie is. Saidbek Nuriddinov, voorzitter van de Orde van Advocaten, werd verkozen tot één van de eerste vijf leden van de Kwalificatiecommissie. Hij mocht deze rol echter niet vervullen omdat hij, nadat hij was ontslagen als rechter, onder de nieuwe wet niet in aanmerking komt om het beroep van advocaat uit te oefenen.

Meer nieuws uit Tadzjikistan