Tadzjikistan

Positie van advocaten

In Tadzjikistan worden advocaten, die werken aan politiek gevoelig liggende zaken, geïdentificeerd met hun cliënten en gehinderd in hun werk door openbare aanklagers en medewerkers van de handhavende instanties. Ze worden onder meer op arbitraire gronden gearresteerd, (voor langere tijd) gevangengezet, geïntimideerd of er worden doodsbedreigingen tegen hen of hun familieleden geuit. Veel advocaten die leden van de oppositie hebben bijgestaan werden aangeklaagd voor aan de nationale veiligheid gerelateerde misdrijven of hebben het land moeten ontvluchten uit angst voor vergeldingsmaatregelen. De advocaten die werden gearresteerd onderworpen van gesloten, oneerlijke processen en zijn veroordeeld tot hoge gevangenisstraffen. Deze risico’s zorgen ervoor dat advocaten steeds terughoudender worden met het verdedigen van cliënten in politiek gevoelige zaken of zaken waarin er klachten worden geuit tegen medewerkers van de staat.

De onafhankelijkheid van de advocatuur wordt verder beperkt door de invoering van nieuwe wetgeving. Met name de in 2015 ingevoerde wet “op de Advokatura” (en wijzigingen daarvan) heeft in dit proces een grote rol gespeeld. Het aantal actief praktiserende advocaten is sinds de inwerkingtreding van de wet ongeveer gehalveerd.

Advocatuur

Orde van advocaten
Tot 2015 was er een duaal systeem van kwalificatie voor advocaten. Een licentie kon worden verkregen of via het Ministerie van Justitie of via het autonoom functionerende Collegia. Sinds 2015 bestaat er één verenigde Orde van Advocaten. Er zijn zorgen over de onafhankelijkheid van deze Orde: de kwalificatie commissie, die gaat over het wel of niet toetreden van advocaten tot de Orde en het toekennen van licenties, zou worden gecontroleerd door het Ministerie van Justitie. Op basis van de ingevoede wet op de Advokatura moeten alle advocaten verplicht (opnieuw) een verzoek voor een licentie indienen en moeten nu elke vijf jaar een examen bij de Orde afleggen om hun licentie te behouden. Er zijn vele nieuwe gronden ingevoerd waarop een dergelijk verzoek kan worden afgewezen en waardoor advocaten dus hun licentie kunnen verliezen. Het examen van de Orde omvat onder meer vragen die geen betrekking hebben op juridische onderwerpen, zoals over geschiedenis en politiek.

Regels voor advocaten
Op grond van de in 2015 ingevoerde wet “op de Advokatura” staat de kwalificatie commissie, die de examens en toekenning van licenties regelt, onder direct controle van het Ministerie van Justitie. Er zijn restricties ingevoerd ten aanzien van wie kunnen kwalificeren als advocaat. Diegenen die aan deze eisen voldoen moeten een verzoek indienen bij de Orde en een vijfjaarlijkse beoordeling ondergaan. Veel regels die hadden moeten worden ingevoerd om de onafhankelijkheid van advocaten te verzekeren zijn niet ontwikkeld of ingevoerd.

Meer nieuws uit Tadzjikistan