Thailand

 

Onderdrukking van advocaten

Somchai Neelapaijit verdedigde moslims die worden verdacht van separatistische (in Zuid-Thailand) en terroristische activiteiten. Vanwege de uitoefening van haar beroep is zij bedreigd. Advocaat Neelapaijit werd bedreigd en in maart 2004 verdween hij op mysterieuze wijze.

Advocatuur in Thailand

In 2008 waren er 54.000 advocaten (op een populatie van 60 miljoen). Dit aantal neemt snel toe.

Thailand heeft een Wet op de Advocatuur, die in 1985 werd aangenomen. Op grond van de Wet op de Advocatuur moet eenieder die het beroep van advocaat in Thailand wil uitoefenen lid zijn van de Raad voor de Advocatuur. Bovendien moet hij of zij op in het bezit zijn van een vergunning.

De Wet op de Advocatuur voorziet tevens in de oprichting van een Raad voor de Advocatuur, die verantwoordelijk is voor de registratie van advocaten, de verlening van vergunning, de uitvaardiging van een beroepscode en het opleggen van disciplinaire maatregelen. Het bestuur van de Raad voor de Advocatuur bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van justitie en van de orde van advocaten.

Op grond van de Wet op de Orde van Advocaten van 1964 bestaat er in Thailand voorts een Orde van Advocaten. Deze organisatie beoogt juridisch onderwijs en de juridische beroepsuitoefening te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van beurzen, en de eenheid en waardigheid van haar leden te bevorderen.

Internationale mensenrechtenverdragen

Thailand heeft de volgende verdragen geratificeerd:

  • International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) is geratificeerd op 29 Oktober 1996.
  • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) is geratificeerd op 9 Augustus 1985.
  • International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) is geratificeerd op 28 Januari 2003.
  • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) is geratificeerd op 5 September 1999.
  • Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRDP) is geratificeerd op 30 Maart 2007.
  • Convention on the Rights of the Child (CRC) is geratificeerd op 17 Maart 1992.
  • Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (CRC-OP-AC).
  • Optional Protocol on the Convention on the Rights of the Child on the sale of children child prostitution and child pornography (CRC_OP-SC).

Activiteiten L4L

L4L heeft meerdere keren aandacht besteed aan de verdwijning van Somchai Neelapaijit. In 2004 en 2006 verschenen artikelen in het Advocatenblad. Verder heeft L4L de mensenrechtenorganisatie Human Rights First gefinancierd om het proces tegen de verdachten van de verdwijning van Somchai Neelapaijit te monitoren. In april 2011 is vanwege het feit dat Neelapaijit al zeven jaar was verdwenen een bericht op de website en in de nieuwsflits over zijn zaak verschenen.

In chronologische volgorde:

Artikel Advocatenblad voor Somchai Neelapaijit (april 2004)
Financiële bijdrage voor het monitoren van het proces tegen de verdachten van de verdwijning van Somchai Neelapaijit (2005)
Artikel Advocatenblad voor Somchai Neelapaijit (augustus 2006)
Bericht op website en nieuwsflits voor Somchai Neelapaijit (april 2011)

 

Meer nieuws uit Thailand