Vietnam

 

Onderdrukking van advocaten

Advocaten worden in strafprocessen beschuldigd van de verspreiding van propaganda tegen de regering, het verrichten van staatsondermijnende activiteiten, en pogingen om de regering ten val te brengen, waarvoor jaren gevangenisstraf en zelfs de doodstraf kan worden opgelegd. Vaak wordt, naast een langdurige gevangenisstraf, aansluitend ook huisarrest opgelegd, wat advocaten nog langer in hun werk kan belemmeren. Volgens schattingen worden vandaag de dag meer dan 400 activisten, onder wie advocaten, opgesloten in gevangenissen of door middel van huisarrest.

Advocatuur in Vietnam

Er werken momenteel meer dan 5000 advocaten in Vietnam. De advocatuur in Vietnam wordt gereguleerd door het Ministerie van Justitie en door de lokale advocatenorde in elke provincie.

Voor het uitoefenen van de advocatuur is een certificaat uitgegeven door het Ministerie van Justitie en toelating tot de advocatenorde in de vestigingsplaats van de advocaat vereist. De betreffende advocatenorde verstrekt vervolgens een vergunning aan haar leden.

De Vietnamese Advocaten Vereniging (Vietnamese Lawyers Federation) is de landelijke advocatenorde waarbij de lokale ordes zijn aangesloten. De Vietnamese Advocaten Vereniging is niet onafhankelijk, aangezien zij deel uitmaakt van het Vaderlands Front (the Fatherland Front) – de overkoepelende organisatie van alle pro-overheid bewegingen in Vietnam.

Na de toetreding van Vietnam tot de Wereld Handelsorganisatie is de Vietnamese markt ook voor buitenlandse advocaten opengesteld. Zo mogen buitenlandse advocatenkantoren adviseren op het gebied van Vietnamese wet- en regelgeving en mogen de Vietnamese advocaten, die bij hun in dienst zijn, in rechte optreden.

Internationale Mensenrechtenverdragen

De overheid van Vietnam heeft vijf mensenrechten verdragen geratificeerd.

  • International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) is geratificeerd op 24 September 1982, en is in werking getreden op 24 December 1982.
  • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) is geratificeerd op 17 Februari 1982 en is in werking getreden op 19 Maart 1982.
  • International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) is geratificeerd op 9 Juni 1982 en in werking getreden op 9 Juli 1982.
  • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) is geratificeerd op 24 September 1982 en in werking getreden op 24 December 1982.
  • Convention on the Rights of the Child (CRC) is geratificeerd op 28 Februari 1990 en in werking getreden op 2 September 1990.
  • Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (CRC-OP-AC) is geratificeerd op 20 December 2001 en in werking getreden op 12 Februari 2002.
  • Optional Protocol on the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (CRC_OP-SC) is geratificeerd op 20 December 2001 en in werking getreden op 18 Januari 2002.

Vietnam heeft the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRDP) ondertekend op 22 Oktober 2007.

Activiteiten L4L

L4L organiseerde schrijfacties om de autoriteiten erop te wijzen dat de veroordelingen en huisarresten in strijd zijn met internationaal erkende rechten. Advocaten waarvoor een schrijfactie gehouden werd:

Schrijfactie voor Cù Huy Hà Vũ (mei 2011)
Schrijfactie voor Le Cong Ding (januari 2010 en juli 2009)
Schrijfactie voor Nguyễn Văn Đài (mei 2011 en januari 2010)
Schrijfactie voor Lê Thị Công Nhân (mei 2011 en januari 2010)

Hun praktijk bestond uit mensenrechtenzaken en zij behartigden de belangen van onder andere etnische minderheden en protestanten die door de overheid werden vervolgd. Vaak kwamen zij ook op voor boeren van wie het land door de Vietnamese overheid was ingenomen.

 

Meer nieuws uit Vietnam