Libanon Beslissing tot schrapping van Muhamad Mugraby heeft nooit rechtsgevolgen gehad
12 juli 2012

Libanon Beslissing tot schrapping van Muhamad Mugraby heeft nooit rechtsgevolgen gehad

Op 25 juni 2012 heeft het Hof van Cassatie in Beirut eindelijk beslist dat de disciplinaire beslissing tot schrapping van advocaat Muhamad Mugraby uit Libanon nooit rechtsgevolgen heeft gehad, en hij dus altijd het recht heeft gehad zijn beroep als advocaat uit te oefenen.

Muhamad Mugraby,  prominent advocaat en mensenrechtenactivist, bestreed de beslissing tot schrapping al bijna 10 jaar. Op 17 januari 2003 werd hij door de toenmalige Deken van de Libanese Orde van Advocaten van het tableau geschrapt, omdat hij ‘de integriteit van rechterlijke macht betwijfelde en schaadde, en de geloofwaardigheid van de Orde van Advocaten van Beirut schaadde’. Hij zou dit gedaan hebben door middel van verklaringen in persconferenties over de integriteit van het Libanese justitiële apparaat. In september 2003 stuurde de President van de Libanese rechtbank een brief naar alle praktiserende rechters dat Muhamad Mugraby met onmiddellijke ingang van het tableau geschrapt was en niet langer zijn beroep als advocaat mocht uitoefenen. Met deze brief negeerde de President de Libanese wet; deze bepaalt dat tegen een beslissing tot schrapping beroep ingesteld kan worden, en dat dat beroep schorsende werking heeft. In 2008 werd Mugraby ook in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Nu, na bijna 10 jaar procederen, heeft het Hooggerechtshof geoordeeld dat de schrapping niet rechtmatig was.

Mugraby ondervond de afgelopen 10 jaar meer hinder in het uitoefenen van zijn beroep, ten gevolge van zijn mensenrechten activiteiten. Niet alleen werd hij van het tableau geschrapt, ook werd hij in 2004 vervolgd, gearresteerd en kortstondig gevangen gezet vanwege ‘minachting voor functionarissen van de Staat’. Hij werd daarvan beschuldigd omdat hij in 2003 voor het Europees Parlement een verklaring had afgelegd over ernstige misstanden binnen het Libanese justitiële apparaat. Maar na een storm van internationale protesten, onder meer van L4L, werd hij vrijgelaten. Op 27 november 2008 besliste de Libanese rechter dat het uiten van kritiek op de mensenrechtensituatie in Libanon wordt beschermd door het grondrecht van vrijheid van meningsuiting, en werd Mugraby van deze strafrechtelijke aantijgingen vrijgesproken.

Muhamad Mugraby bedankte L4L per opgetogen mail voor onze inzet en steun gedurende de afgelopen 9 jaar. L4L stuurde onder andere proceswaarnemers in 2003, stond Mugraby bij in de zaken tegen hem in 2005, en hielp hem een zaak aanhangig te maken bij het Europees Hof van Justitie tegen de EU. 

 

 

Meer nieuws