Advocaat strafrechtelijk vervolgd op oneigenlijke gronden
8 december 2014

Advocaat strafrechtelijk vervolgd op oneigenlijke gronden

Moldova

Op 5 december 2014 heeft Lawyers for Lawyers brieven gestuurd aan de Moldavische autoriteiten in verband met de huidige situatie van advocaat van Alexandru Bernaz. Volgens Lawyers for Lawyers’s informatie werd Dhr. Bernaz onderworpen aan oneigenlijke inmenging door juridische handhavingsinstanties, als gevolg van het uitoefenen van zijn activiteiten als strafrecht advocaat. Vorige zomer diende Bernaz verschillende klachten in tegen officieren van justitie van de anticorruptie afdeling van het Openbaar Ministerie. Hij vocht de procedurele beslissingen aan van het openbaar ministerie en de opsporingsambtenaren van het Nationale Anticorruptie Centrum (NAC) in een strafrechtelijk onderzoek naar zijn cliënt.

Kort daarna werd Bernaz vervolgd in een andere strafzaak waarin hij optrad als raadsman. Volgens het openbaar ministerie was Bernaz medeplichtig aan het delict waarvan zijn cliënt werd beschuldigd.

Volgens dhr. Bernaz’s advocaten, is de aanklacht tegen hem gefabriceerd en vormt deze een vergeldingsactie voor zijn werk als advocaat.

Lawyers for Lawyers riep de Moldavische autoriteiten op om ervoor te zorgen dat een snel, grondige, onpartijdig en transparant onderzoek naar de beschuldigingen tegen Alexandru Bernaz zal worden uitgevoerd, en om de internationale standaarden voor de onafhankelijkheid van advocaten na te leven.

Meer nieuws uit Moldova