Cambodja LAC advocaten onder vuur
13 december 2007

Cambodja LAC advocaten onder vuur

Volgens Legal Aid of Cambodia lopen drie advocaten die zijn aangesloten bij deze rechtshulporganisatie gevaar.

Don Vibol, Ny Chandy en Hang Som On werken als advocaat voor LAC, die gratis rechtshulp verleent aan de arme Cambodjaanse bevolking. Samen met een aantal andere advocaten behartigen zij onder meer de belangen van de inheemse dorpsbewoners van Kong Yu en Kong Thom in een geschil over landrechten.

Op 23 januari 2007 spanden de LAC-advocaten namens hun cliënten een procedure aan tegen mevrouw Keat Kolney, een machtige zakenvrouw. Kolney zou het land van de dorpsbewoners op illegale wijze hebben verkregen om er een rubberplantage te vestigen. Ook is er aangifte gedaan bij de openbaar aanklager.

De zaak ligt politiek gevoelig omdat Kolney de zus is van de Cambodjaanse Minister van Financiën én de echtgenote van de Minister van Landmanagement.

Recentelijk heeft Kolney bij de openbaar aanklager aangifte gedaan tegen zowel de dorpsbewoners als hun advocaten. Zij beschuldigt de advocaten ervan de dorpsbewoners te hebben aangezet tot het plegen van fraude en bedrog.

Als de openbaar aanklager besluit vervolging in te stellen heeft dit voor de procedure grote gevolgen, omdat advocaten hun beroep niet mogen uitoefenen zolang er een strafrechtelijk onderzoek tegen hen loopt.

Ook diende Kolney een klacht in bij de Cambodjaanse Orde van Advocaten. Kolney riep de Orde daarbij op disciplinaire maatregelen te treffen. Tijdens onderhandelingen uitte zij bovendien serieuze dreigementen tegen de advocaten.

De LAC advocaten kunnen inmiddels niet meer veilig met hun brommer over straat. Pogingen om de kwestie met behulp van de regering op te lossen zijn tot op heden mislukt. De regering weigert een delegatie van de dorpsbewoners te ontvangen.

L4L heeft LAC financiële steun verleend om maatregelen ter bescherming van haar advocaten te treffen.

 

Meer nieuws