Colombia  Human Rights First: “Strafrechtelijke vervolging als middel om voorvechters van mensenrechten te stoppen”
10 oktober 2009

Colombia Human Rights First: “Strafrechtelijke vervolging als middel om voorvechters van mensenrechten te stoppen”

In februari 2009 heeft Human Rights First een rapport uitgebracht over de vervolging van voorvechters van de mensenrechten in Colombia. In dit rapport wordt verslag gedaan van onderzoek naar 32 zaken waarin personen die zich hard maken voor de mensenrechten worden vervolgd. Onder de onderzochte zaken bevindt zich een vijftal zaken tegen advocaten. Het betreft de advocaten Teresa de Jesús Cedeño Galindez, Claudia Montoya, Rafael Palencia, Elkin de Jesús Ramirez en Diana Teresa Sierra. Uit het onderzoek blijkt dat strafrechtelijke vervolging van de verdedigers van mensenrechten een veelgebruikt middel is om hen dwars te zitten en te ontmoedigen. Door deze vervolgingen wordt hun imago geschaad. Daarnaast zijn zij veel tijd kwijt aan het weerleggen van de beschuldigingen en zijn zij minder geneigd om zich in het openbaar uit te laten over mensenrechtenschendingen. De belangrijkste geconstateerde onregelmatigheden zijn:

– De onbetrouwbaarheid van getuigen; veroorzaakt doordat getuigen vaak oud-guerrilla strijders zijn die afhankelijk zijn van de overheid voor reïntegratie. Zij zijn gemakkelijk te beïnvloeden.
– Beschuldigingen worden vaak gebaseerd op valse en/of onbetrouwbare rapporten van de geheime dienst
– In de media wordt veelvuldig de illusie gewekt dat mensenrechtenactivisten, als ‘linkse beweging’, in verband staan met linkse terroristische groeperingen. Dit gebeurt in het geval van individuele personen zelfs voordat zij veroordeeld zijn.
– Het strafrechtelijk onderzoek begint vaak lang voordat de verdachte daar kennis van heeft. Op die manier heeft de verdachte niet gelijk de kans zich te verdedigen tegen de aanklachten.
– Vaak worden verdedigers van mensenrechten tegen wie een onderzoek loopt gevangen gehouden zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag is.
– De misdrijven laster en smaad worden misbruikt om verdedigers van de mensenrechten de mond te snoeren.

Download het volledige rapport hier

Meer nieuws uit