Iran Bedreigingen jegens Shirin Ebadi
10 juli 2009

Iran Bedreigingen jegens Shirin Ebadi

Onlangs zijn wij geïnformeerd dat Shirin Ebadi wederom wordt bedreigd. In de Iraanse officiële media circuleerde een ongetekende brief, opgesteld door ofwel juristen of wetenschappers dan wel familieleden van martelaren. In deze brief wordt de minister van Justitie Gholam-Hussein Elham, mede-woordvoerder van de Iraanse regering, opgeroepen om juridische stappen te nemen jegens Shirin Ebadi wegens het – naar men beweert – schenden van de Islamitische constitutionele wet door de juridische activiteiten die zij verricht als advocaat in haar strijd voor de Mensenrechten.

De bedreigingen lijken een rechtstreeks gevolg van de besprekingen die Shirin Ebadi eind juni 2009 in Brussel met verscheidene Europese en Internationale instellingen, waaronder de International Federation for Human Rights (FIDH), heeft gevoerd. Deze besprekingen hadden tot doel om de huidige situatie in Iran kenbaar te maken en om voor internationale aandacht voor de demonstraties en repressie te zorgen. Als gevolg van de bedreigingen jegens Shirin Ebadi heeft L4L de Iraanse autoriteiten per brief opgeroepen te bewerkstelligen dat alle mensenrechtenadvocaten in Iran hun beroep kunnen uitoefenen en een einde te maken aan de bedreigingen jegens Shirin Ebadi.

Meer nieuws uit