Iran De positie van mensenrechtenverdedigers staat nog altijd onder druk
21 december 2009

Iran De positie van mensenrechtenverdedigers staat nog altijd onder druk

Het kantoor van de Iraanse Nobelprijswinnaar voor de Vrede van 2003 Shirin Ebadi werd op 1 januari 2009 door betogers beklad met leuzen. Tien dagen eerder was het kantoor van het Defenders of Human Rights Centre (DHRC), geleid door Shirin Ebadi, in Teheran gesloten wegens ontbrekende vergunningen. Ebadi’s organisatie had juist die dag een activiteit gepland in het kader van het 60-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Op 29 december 2008 was ook al het advocatenkantoor van Shirin Ebadi door veiligheidsagenten in burger doorzocht, waarbij twee computers, haar persoonlijke dossiers en de dossiers van haar cliënten zijn meegenomen.
Het DHRC rapporteerde sinds enige tijd ieder kwartaal de mensenrechtenschendingen aan de Verenigde Naties. In oktober 2008 heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon een verslag over de Iraanse mensenrechtenschendingen uitgebracht, waarin uit rapporten van het DHRC. Sindsdien is de druk op Shirin Ebadi en haar medewerkers toegenomen.

Een andere Iraanse mensenrechtenadvocaat, Nasrin Sotoudeh, zou op 10 december 2008 naar Italië reizen om daar een mensenrechtenprijs in ontvangst te nemen. Op het vliegveld werd zonder enige uitleg haar paspoort afgenomen waardoor zij opnieuw werd verhinderd naar het buitenland te reizen. In maart 2008 werd haar ook al verhinderd naar Dubai te reizen.

De prijs die Sotoudeh in Italië in ontvangst zou nemen werd haar toegekend vanwege haar mensenrechtenwerk. Nasrin Sotoudeh is een prominent mensenrechtenadvocaat die niet alleen actief is in de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen in Iran, maar ook voorvechtster is voor de afschaffing van de doodstraf voor kinderen. Zij verdedigt als advocaat mensenrechtenactivisten die zijn aangeklaagd omdat zij door deelname aan de ‘One Million Signatures Campaign’ onder meer hebben opgeroepen tot gelijke rechten voor vrouwen en afschaffing van de doodstraf voor kinderen.

L4L heeft de Iraanse autoriteitenop 16 januari 2009 schriftelijk opgeroepen de reisverboden op te heffen en te bewerkstelligen dat alle mensenrechtenadvocaten in Iran hun beroep ongehinderd kunnen uitoefenen (zie hier de brief die destijds is verzonden).

Meer nieuws