China Gesprek L4L met Jiang Tianyong op 15 september 2008
29 december 2008

China Gesprek L4L met Jiang Tianyong op 15 september 2008

Jiang Tianyong is één van de 18 Chinese advocaten die in april 2008 had aangeboden Tibetaanse monniken te verdedigen. Deze advocaten zijn door het lokale Bureau of Justice mondeling – nooit schriftelijk – gewaarschuwd hier niet bij betrokken te raken omdat anders de verlenging van hun advocatenlicentie in gevaar kwam.

Meer nieuws