L4L Liberiaanse advocaat op bezoek in Nederland dankt L4L
12 december 2008

L4L Liberiaanse advocaat op bezoek in Nederland dankt L4L

Samuel Kofi Woods is sinds 2009 minister van publieke werken in het post-Charles Taylor Liberia. Velen noemen het een wonder dat hij nog leeft. Woods was jarenlang mensenrechtenadvocaat in Liberia, iets waarmee hij het regime van Charles Taylor constant uitdaagde. Nooit sliep hij twee nachten op dezelfde plek, uit angst te worden opgepakt. Verscheidene keren moest Woods het land ontvluchten. Tegen elk advies van familie en vrienden in keerde hij telkens weer terug om door te gaan met zijn werk als advocaat.

Van december 1998 tot december 2000 verbleef Woods in Nederland als vluchteling en studeerde hij internationaal recht in Leiden. Vanuit Nederland ging hij door met zijn mensenrechtenwerk voor de Foundation of International Dignity (FIND), waarvan hij medeoprichter is. Zo kwam hij in contact met Willem van Manen van L4L.
L4L heeft Woods in die periode financieel ondersteund.

Acht jaar later was Kofi Woods weer in Nederland. Tijdens het gesprek dat L4L op 15 september 2008 met hem had memoreerde hij de financiële, maar met name de morele steun die hij destijds kreeg. Deze inspireerde hem door te gaan met zijn werk: ‘It is encouraging to know that this work has a universal cause.’

Kofi Woods was in Nederland om steun te krijgen voor het opbouwen van een rechtsstaat in Liberia. Een anticorruptiewet is inmiddels een feit, maar het ontbreekt Liberia nog aan een systeem van openbare aanklagers, advocaten en rechtsbijstand. De rechters die er zijn moeten worden vervangen door een nieuwe generatie. De universiteit van Monrovia telt op dit moment slechts 70 rechtenstudenten. Niet alleen zijn er maar weinig jongeren die geld hebben om te kunnen studeren, aan de Liberiaanse universiteit ontbreekt het ook aan know how van ervaren juristen. Daarnaast zijn er deskundigen nodig die kunnen helpen met het trainen van officieren van justitie, advocaten en rechters. Liberia heeft helaas moeite om overheidssteun te krijgen voor het versterken van de rechtstaat.

Naast het ‘moderne’ rechtssysteem van Liberia wordt door grote groepen van de bevolking traditioneel recht aangehangen. Een enorme uitdaging, noemt Kofi Woods het proces waarbij deze twee systemen moeten worden samengebracht. Woods: “Every court case is testing the capacity of the court to deliver justice.”

Woods was nauw betrokken bij het verzamelen van materiaal over mensenrechtschendingen door oud-president Charles Taylor. Niemand in Liberia had ooit gedacht dat het proces tegen Taylor bij het Internationale Strafhof, dat in januari 2008 begon, ooit doorgang zou vinden: “How can you take the government to court?” was een vaak gestelde vraag. Het pessimisme van die tijd ontwikkelt zich langzaam tot de hoop dat er binnen afzienbare tijd recht zal worden gesproken.

Meer nieuws