Pakistan Mensenrechtenraad neemt geen adequate maatregelen
28 december 2007

Pakistan Mensenrechtenraad neemt geen adequate maatregelen

De Hoge Commissaris voor de mensenrechten Louise Arbour verwelkomde in haar toespraak tot de VN Mensenrechtenraad, die begin december 2007 bijeen was, de vrijlating van gevangenen in Pakistan en de toezegging van President Musharraf om de noodtoestand op te heffen en begin 2008 verkiezingen te organiseren. Zij was echter bezorgd dat de noodtoestand en de maatregelen die in het kader daarvan zijn genomen “ernstige schade” hebben toegebracht aan het rechtsapparaat op de lange termijn. Daarom moeten alle mogelijke maatregelen worden genomen “om het vertrouwen in een volledig onafhankelijk rechtsapparaat in Pakistan te herstellen.” In een interventie vroegen de Asian Human Rights Commission en L4L de Raad om de handelswijze van Pakistan te veroordelen en een internationale delegatie toegang te verlenen tot alle Pakistaanse gevangenen. Ook nodigde zij de Raad uit nader te specificeren welke concrete maatregelen nodig zijn. L4L deelt de mening van de International Commission of Jurists dat de Raad tot op heden tekort is geschoten met het nemen van adequate maatregelen.

Meer nieuws