Peru Schrijfactie voor Santos Villalobos
12 oktober 2009

Peru Schrijfactie voor Santos Villalobos

In de regio Bagua in Peru heerst al meer dan een jaar hevige onrust onder leden van de inheemse plaatselijke bevolking. Deze onrust wordt veroorzaakt doordat de Peruaanse regering, die nieuwe wetgeving aanneemt waardoor in het leefgebied van de traditionele bevolking van Bagua olie kan worden opgepompt door buitenlandse investeerders.

Als reactie op deze nieuwe wetgeving is de bevolking van Bagua massaal in protest gekomen hetgeen zich met name uit in wegblokkades welke bestaan uit grote groepen mensen. Op 5 juni 2009 zijn ongeveer 30 mensen omgekomen toen de politie een wegblokkade van 5000 mensen trachtte te ontruimen. Mensenrechtenadvocaat Santos Octavio Esparza Villalobos staat 5 leden van de plaatselijke inheemse bevolking bij die momenteel vervolgd worden vanwege hun vermeende betrokkenheid bij deze wegblokkade.

Enkele weken daarvoor, op 26 mei, werd Villalobos door de leiders van een wegblokkadet bij de Puente La Quebrada gevraagd om te komen bemiddelen met de politie die daar aanwezig was om de blokkade, die op 9 april was opgezet, op te heffen. De door hem opgezette dialoog tussen de inheemse bevolking en de politie heeft ervoor gezorgd dat er geen mensen zijn opgepakt. Enige tijd later werd Santos Villalobos echter als verantwoordelijk voor de wegblokkade aangeklaagd door de officier van justitie van het departement Bagua. Vermoed wordt dat deze vervolging verband houdt met de werkzaamheden die Santos Octavio Esparza Villalobos eerder voor de inheemse bevolking verrichtte op het gebied van de mensenrechten.

L4L organiseerde een schrijfactie (zie hier de Spaanse voorbeeldbrieven). Een Nederlandse vertaling van deze brieven vindt u hier.

Meer nieuws uit