Opbrengst Werkboek WWFT voor L4L
13 maart 2018

Opbrengst Werkboek WWFT voor L4L

De nieuwe WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is op 6 maart door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet dient ter implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn, en is onder andere van toepassing op advocaten. De Amsterdamse kandidaat-notaris Birgit Snijder-Kuipers maakte samen met onder meer advocaten en compliance officers een werkboek over de nieuwe wet. De netto-opbrengst van het boek (oplage duizend exemplaren) gaat naar Lawyers for Lawyers.

Met de WWFT implementeert Nederland Europese regelgeving, die is opgesteld om te voorkomen dat ons financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De WWFT werd de afgelopen jaren verschillende malen gewijzigd. De vierde Europese anti-witwasrichtlijn scherpt bestaande verplichtingen aan en introduceert nieuwe eisen. De Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn beoogt de wijzigingen in de WWFT te verwerken. Belangrijk zijn, bijvoorbeeld:

1. de aanscherping van de risico-gebaseerde aanpak, waaronder de verplichting van een instelling om over verschillende gedragslijnen, procedures en maatregelen te beschikken;

2. de introductie van een pseudo-Ultimate Beneficial Owner (UBO), wat betekent dat iedere cliënt/niet-natuurlijk persoon verplicht een UBO heeft;

3. het vervallen van de nationaliteitseis van politiek prominente personen;

4. de verplichte aanwijzing van de compliancefunctie, en mogelijk ook een auditor; en

5. de uitbreiding van het sanctiesysteem, waaronder publicatie van opgelegde boetes.

Het werkboek WWFT is geschreven om advocaten en notarissen een praktisch handvat  te bieden om hun kantoorbeleid in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet. Het boek bevat voorbeelddocumenten en een stappenplan, speciaal toegesneden op notaris- en advocatenkantoren. Het tienstappenplan bevat de onderwerpen die opgenomen moeten worden in het WWFT-kantoorbeleid.

Het Werkboek WWFT is samengesteld door mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, docent ondernemingsrecht aan de RUG en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Overige auteurs zijn Jacoline van Bennekom-Overgaauw, Diana Gunckel, Corrie Heck, Niels Hupkes, Bertus Kerkhoven, Rieneke van Praag Sigaar en Jeannette Wiers-van Tuijl. Het Werkboek WWFT (Boom juridisch) is te bestellen bij birgit.snijder@debrauw.com. Kosten per boek bedragen EUR 25 excl. btw. De nettoopbrengst van het boek (oplage duizend exemplaren) gaat naar Lawyers for Lawyers.

Lawyers for Lawyers is zeer verheugd over dit initiatief en wil de auteurs van het Werkboek WWFT daarvoor hartelijk danken. De opbrengst zal worden gebruikt om wereldwijd collega-advocaten te ondersteunen die vanwege hun werk op willekeurige gronden worden vervolgd of tot lange celstraffen zijn veroordeeld. Het gaat onder meer om advocaten in Turkije, Egypte en Vietnam. 

Meer nieuws