ECOSOC status

Lawyers for Lawyers

Speciale consultatieve status

Lawyers for Lawyers heeft de speciale consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (VN), ook wel bekend als ECOSOC status. Dat geeft ons onder andere het recht om deel te nemen aan bijeenkomsten van de Raad, haar functional commissions en haar andere subsidiary bodies.

Over de speciale consultatieve status van Lawyers for Lawyers

De ECOSOC status geeft ons het recht op onder andere inspraak bij de Raad, haar functional commissions en haar andere subsidiary bodies. Ook is er een mogelijkheid tot inspraak bij de Human Rights Council (Mensenrechtenraad, HRC) van de VN. Zo kunnen wij op een effectieve manier bij de VN aandacht vragen voor de naleving van verdragen met betrekking tot mensenrechten en de Basic Principles on the Role of Lawyers.

Wat zijn de Basic Principles on the Role of Lawyers? Lees het hier

 

Wat houdt de speciale consultatieve status in?

DE ECOSOC status wordt door de Economische en Sociale Raad van de VN toegekend aan NGO’s die een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de raad. NGO’s met ECOSOC status hebben het recht om:

  • de gebouwen van de VN te betreden;
  • bijeenkomsten, internationale conferenties en evenementen bij te wonen;
  • schriftelijke en mondelinge verklaringen in te dienen tijdens deze bijeenkomsten;
  • zogenaamde side-events in de VN-gebouwen te organiseren, waarbij we specifieke mensenrechtenthema’s bespreken met bijvoorbeeld vertegenwoordigers van lidstaten.

 

Wat doen wij met onze ECOSOC status?

Dankzij de ECOSOC- of speciale consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties hebben we recht op inspraak bij onder andere de HRC. Dit helpt ons bij onze missie om ons in te zetten voor bedreigde advocaten. Zo stelt de status ons in staat om bij relevante organen te lobbyen voor de juiste voorwaarden die nodig zijn om advocaten hun beroep vrij en onafhankelijk uit te laten oefenen. En het geeft ons de mogelijkheid om direct in contact te komen met staatshoofden en andere overheidsvertegenwoordigers, zowel van lidstaten die de Basic Principles on the Role of Lawyers niet volledig in acht nemen – als van de overige lidstaten die toezien op de naleving van mensenrechten.

VN activiteiten